Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Verschenen: "Wij gingen onze eigen weg"

Bart van der Steen en Ron Blom lieten revolutionairsocialisten aan het woord die tijdens de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw actief waren. Ze voerden tegen de stroom in en streden voor een democratisch en revolutionair socialisme.

omslag Wij gingen onze eigen weg

Het 170 pagina's tellende boek "Wij gingen onze eigen weg" gaat echter niet alleen over politiek, ook het persoonlijk leven van deze revolutionairen komt aan bod. Het resultaat is een rijk geïllustreerde collectie van fascinerende en soms aangrijpende fragmenten uit de levens van:
Fokke Bosman - Andries Dolleman - Henri Engelschman - Joop Flameling.
Hun levensbeschrijvingen schetsen een levendig beeld van de radicale arbeidersbeweging voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Bestellen: ronblom@tomaat.nl of 12,50 euro aan R.L. Blom, ING rekeningnummer: 59 616 42, Amsterdam, onder vermelding van Memoires. Het boekje wordt toegestuurd.