Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Presentatie Jaarboek Kritiek - 29 september 2012 - Utrecht

De actuele utopie

Jaarboek Kritiek 2012

Op zaterdag 29 september om 16.00 uur presenteert de redactie van Kritiek, Jaarboek voor socialistische discussie en analyse, haar nieuwe nummer met een debat over utopie, linkse politiek en de crisis.

Plaats: De Rooie Rat, Oude Gracht 65 Utrecht.
Sprekers: Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie Delft en Jasper Schaaf, filosoof. Beiden leverden een bijdrage aan dit nummer.

Debat

Kritiek 2012 gaat over de actuele utopie. Met de opkomst van Occupy is de radicale kapitalismekritiek weer terug van weggeweest en verbonden aan een linkse utopie. Hoe belangrijk zijn utopieën voor hedendaagse sociale bewegingen? Hoe beïnvloeden deze hun praktijk? En om welke visies gaat het dan?

Zie: www.jaarboekkritiek.nl