Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Discussie over de Nieuwe Vakbeweging - 1 januari 2012

De afstand

Regie Redmeijer

"De vakbonden staan te ver van de werkvloer", kopten kranten en andere nieuwsartikelen aangaande dit onderwerp. De leden herkennen zich niet meer in de vakbonden, voelen zich niet gehoord en onbegrepen. De oplossing kwam van een paar 'bobo's' die speciaal waren ingehuurd door een paar andere hoog in de boom geplaatste personen. We moeten terug naar een structuur die dichter bij de werkvloer staat.

Ja doei, dat hadden we als werkvloer zelf al lang bedacht. Overal verschijnen columns van bestuurders van verschillende vakbonden. Iedereen vindt er wat van, maar wij (simpel werkvloervolk) zijn amper geïnformeerd over dit besluit. Hoezo afstand?

Ingehuurde experts

Wordt ons gevraagd hoe het beter zou kunnen? Komt men bij ons vragen wat nodig is om terug te komen bij een levendige, daadkrachtige, invloedrijke en saamhorige vakbond? Nee, de mannen en vrouwen die boven in de vakbonden gepositioneerd zijn, huren een paar zogenoemde experts in om met oplossingen te komen en de werkvloer moet dan maar zien hoe de door hun bedachte oplossing concreet resultaat op gaat leveren voor de leden.

Teveel kleine bondjes onder één grote paraplu van 'Big Brother Bond', is niet goed, zeker niet als de herkenbaarheid naar de knoppen gaat. Wat voor de ene sector goed kan zijn, kan voor een andere sector binnen dezelfde bond funest zijn. Binnen de ene sector kan je fluitend tot je 67ste werken zonder om te vallen en in andere sectoren ben je op je 60ste echt niet meer in staat je eigenlijke vak uit te oefenen en ben je toe aan je pensioen.
Ja, dat 'Big Brother Bond' uit elkaar valt door dat hele pensioendebacle, is iedereen allang vergeten. De vraag is dan ook; gaat het echt om de leden, of gaan we gewoon reorganiseren binnen de bonden?

Knettergek

Hoeveel ontslagen gaan er dan vallen binnen de vakbonden? Zijn dat gedwongen ontslagen? Bij welke bond moeten deze medewerkers dan aankloppen voor juridische kwesties en sociale consequenties? Bij de vakbond voor vakbondsmedewerkers? Komen die dan niet voor die medewerkers op, dan krijgen weer koppen in de krant dat vakbonden te ver van de vakbondswerkvloer staan? Knettergek, werkelijk knettergek hier in dit land!

Ook de afstand tussen politiek en burger is veel te groot. Bovenop de bezuinigingsplannen die er liggen , moet toch nog meer bezuinigd worden. We storten een paar centjes in een potje wat Griekenland moet helpen, betalen als braafste jochie van de klas onze bijdrage aan één Europa, we sturen militairen naar een militaire missie die we anders noemen, investeren als landje een paar centjes in een vliegtuigje dat we niet echt nodig hebben, we blijven braaf van alle 'rechtse hobby's' af! Intussen kleden we de gemiddelde burger financieel uit, pakken we de voorzieningen voor onze gehandicapten af en halen de andere benodigde centjes weg bij de zorg en het onderwijs! Maar die afstand tussen politiek en burger . Wanneer is een politicus geen burger meer? Want is hij/zij geen burger, wat doet hij/zij dan in onze landelijke politiek? Moeten we ze als ze geen burger zijn, niet het land uitzetten? Afstand nemen van hen?

Ik volg het allemaal op gepaste afstand!