Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Discussie over de Nieuwe Vakbeweging - juni 2012

De toekomst van de vakbeweging. De reactie van Actief Kader FNV op de plannen van de kwartiermakers

Inleiding

Het Actief Kader FNV heeft op 11 mei 2012 de nota van de kwartiermakers besproken. Het hoeft geen betoog dat deze bespreking gepaard ging met passie, emotie en betrokkenheid. Het gaat ten slotte om de toekomst van de vakbeweging waarvan alle aanwezigen er van overtuigd zijn dat de vakbeweging een toekomst heeft, al was het alleen maar omdat de missie die de vakbeweging heeft en de doelen die zij nastreeft nog steeds niet aan belang hebben ingeboet.

In voorgaande bijeenkomsten zijn door de deelnemers belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waaraan de nieuwe vakbeweging in onze ogen zou moeten voldoen.
Deze uitgangspunten en randvoorwaarden maken onderdeel uit van de beoordeling ook al worden ze misschien niet overal benoemd.
De maand mei is door de kwartiermakers uitdrukkelijk bedoeld om reacties en opvattingen te verzamelen die iedereen die betrokken is bij de vakbeweging, lid of geen lid en deze te verwerken in de definitieve nota welke op het congres van 23 juni 2012 de basis zal zijn voor het oprichten van de nieuwe vakbeweging Met deze bijdrage die als basis zal dienen voor het gesprek op 2 juni 2012 met de kwartiermakers willen wij onze opvattingen kenbaar maken over het werkdocument De ontwikkeling van de nieuwe vakbeweging.

Lees de volledige reactie van Actief Kader FNV als pdf-bestand.