Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Hongerstaking in Turkse gevangenissen

Eisen van gevangenen moeten gehoord worden

Sinds 12 September 2012 zijn meer dan 600 politieke gevangenen in 53 gevangenissen in Turkije in hongerstaking. Hun gezondheid verslechtert met de dag. Het is bekend dat vanaf de 40ste dag van een hongerstaking een gezondheidsschade optreedt die nauwelijks ongedaan gemaakt kan worden.

Abdullah Öcalan

De politieke gevangenen eisen een vreedzame en democratische oplossing voor de Koerdische kwestie, de opheffing van de isolatiepolitiek tegen Abdullah Öcalan en de erkenning van deze voorman als belangrijke speler bij de oplossing van de Koerdische kwestie.

Ook Nederlandse regering

De AKP-regering volhardt echter in haar reactionaire agressiepolitiek. Ze zegt de weg van de dialoog te bewandelen, maar gaat in werkelijkheid met volle kracht in tegen elke vorm van oppositie, in het bijzonder die van de Koerdische democratische krachten. Elke dag verliezen vele, jonge mensen hun leven in deze verschrikkelijke oorlog. Hier moet een einde aan komen. Een vreedzame en democratische oplossing voor de Koerdische kwestie is noodzakelijk. Wij willen dat de AKP-regering ingaat op de eisen van de gevangenen, zodat oplossingen worden gevonden, voordat doodskisten de gevangenissen verlaten.

Ook de Nederlandse regering behoort stappen te ondernemen. Op Turkije dient druk uitgeoefend te worden in de richting van dialoog en vrede.

DIDF - Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland, Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam. e-mail:info@didf.nl, www.didf.nl