Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Vrijdag 12 oktober - Presentatie van de biografie van Frank van der Goes, in samenwerking met het IIRE

Frank van der Goes (1859-1939): Journalist, literator en pionier van het socialisme

Uitnodiging boekpresentatie Frank van der Goes

Frank van der Goes bewoog zich op het snijpunt van politiek, kunst, geschiedenis en cultuur. Zijn bijdragen aan de zogeheten socialismedebatten in De Nieuwe Gids en De Kroniek vormen hier fraaie hoogtepunten van. Hij groeide uit tot geestelijk vader van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Binnen die partij bevond Van der Goes zich op de linkerflank. In de crisisjaren van economische depressie, stalinisme en opkomend fascisme voelde de westerse marxist Van der Goes zich er steeds minder thuis. Tot op hoge leeftijd bleef hij zich verdiepen in nieuwe en oude theorieën, maar probeerde daarnaast op praktisch vlak een bijdrage te leveren aan de realisatie van een andere maatschappij. Hij maakte de overstap naar de revolutionair-socialistische politiek en zette zich in voor 'de schone zaak van het socialisme'.
In zijn nieuwe boek Frank van der Goes (1859-1939): Journalist, literator en pionier van het socialisme presenteert Ron Blom zijn politieke loopbaan. Ook Van der Goes' persoonlijke leven - vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrijetijdsbesteding - krijgt in deze biografie een rechtmatige plaats.

U wordt van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen.

In aanwezigheid van familieleden van Van der Goes zal Blom stil staan bij enkele opmerkelijke resultaten van zijn onderzoek. Voor Van der Goes vormde het socialisme een voorwaarde voor werkelijke cultuur.
Geen schijnbeschaving gebaseerd op geld, maar een werkelijke synthese tussen individualisme en sociale maatschappij. Blom zal trachten iets van Van der Goes' verbeeldingskracht en enthousiasme over te brengen voor de mogelijkheid van de mensheid om die andere, betere en socialere maatschappij te creëren.
Hierna zal er gelegenheid zijn om, zoals Van der Goes' jeugdvriend Jacques Perk het in een brief noemde, 'te eten, drinken en vroolijk te zijn… ge zult met open armen worden ontvangen'. Opgeven kan via: ronblom@tomaatnet.nl

Locatie Lombokstraat 40,
1094 AL te Amsterdam
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur

http://www.iire.nl/nl/route-mainmenu-51/34-openbaar-vervoer

Frank van der Goes (1859-1939): Journalist, literator en pionier van het socialisme 600 p. 32 euro
Het boek is te bestellen door het bedrag over te maken naar:
R.L. Blom, rek.nr. 59 616 42, Amsterdam, o.v.v. Biografie.
Het boek wordt dan toegestuurd.
Bij de boekpresentatie geldt de speciale prijs van 27 euro.