Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Pamflet FNV tegen Kunduz-akkoord

Niet slopen! Wel bouwen!

FNV

Kent u de inhoud van het Kunduz-akkoord: het aan elkaar gelijmde akkoord van de plakbandcoalitie VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks? Wat denkt u dat deze bezuinigingsplannen voor u gaan betekenen? En wat wil de FNV? Niet slopen! Wel bouwen!

Flitsontslag: sneller op straat

De Kunduz-coalitie sloopt uw ontslagbescherming. Met de ontslagplannen van deze politieke partijen kunt u straks goedkoop, eenvoudig en misschien zelfs zonder goede reden ontslagen worden: flitsontslag, terwijl de werkloosheid oploopt. Alleen als u geld en lef heeft, kunt u uw ontslag aanvechten bij de rechter. Ná uw ontslag.

De FNV wil bouwen aan flexheffing voor werkgevers, zekerheid voor werknemers. Bijna twee miljoen mensen zijn onzeker over hun werk en inkomen door hun tijdelijke arbeidscontract. Werkgevers laten deze werknemers opdraaien voor allerlei risico's. Ze hebben minder werkzekerheid, minder recht op sociale zekerheid, minder scholing en vaak minder salaris. De FNV kiest daarom onder meer voor een flexheffing. Flexwerk betekent een hogere kans op werkloosheid en daar moeten werkgevers gewoon voor betalen. Ook wil de FNV dat iedereen na één jaar werken een vast contract krijgt. Zekerheid, daar moet de politiek aan bouwen en niet de fatsoenlijke ontslagbescherming slopen.

AOW en werknemerspensioen: iedereen naar 67 jaar

De Kunduz-coalitie sloopt de vrijheid om zelf te bepalen wanneer uw AOW ingaat. Niemand mag eerder stoppen met werken dan 67 jaar. Ook al heeft u een zwaar beroep of bent u heel jong begonnen met werken. De werkbonus die de FNV had geregeld om toch met 65 jaar te stoppen, gaat niet door; geschrapt door de Kunduz-partijen. Dit kost u 9.400 euro netto! En voordelig sparen voor uw pensioen wordt ook nog eens beperkt.

Daarnaast zijn de afspraken om oudere werknemers in dienst te nemen van de baan. In plaats daarvan geldt ook voor hen het flitsontslag. En voor mensen die nu al met prepensioen zijn ontstaat er vanaf 2013 een nieuw AOW-gat. Allemaal verwoest door de Kunduz-coalitie.

De FNV wil bouwen aan eerlijke AOW, goed pensioen én kansen voor jong en oud. Mensen met zware beroepen en lage inkomens zijn vaak eerder begonnen met werken. Zij moeten daarom eerder met pensioen kunnen. De FNV wil dat u zelf kunt kiezen wanneer uw AOW ingaat. U moet de kans krijgen om langer door te werken als u dat wilt. De FNV wil daarom de arbeidsmarktpositie van ouderen tot 2020 flink verbeteren. Zo wordt voorkomen dat grote groepen mensen in een uitkering terechtkomen. Jong en oud verdienen een zorgvuldig opgebouwd

Woon-werkbelasting: op eigen kosten naar uw werk

De Kunduz-coalitie sloopt de reiskostenvergoeding voor hardwerkende mensen. Deze wordt in 2013 namelijk afgeschaft. Reizen naar uw werk kost u dan geld gemiddeld tussen de 600 en 1.200 euro per jaar. En treinforensen betalen zelfs nog meer. Door deze maatregel wordt u dubbel gepakt: ook de toeslagen (huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag) vallen hierdoor lager uit. Dit scheelt per jaar honderden euro's. De Kunduz-coalitie wil dit plan niet aan de kiezer voorleggen, maar na de verkiezingen wel invoeren. Hun oplossing: verhuizen.

De FNV wil bouwen aan een normale reiskostenvergoeding. De FNV wil dat de onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan. Het afschaffen van deze vergoeding wordt door deze plakbandcoalitie misbruikt om de verlaagde overdrachtsbelasting te financieren. Vorig jaar is om dezelfde reden ook al het spaarloon afgeschaft. De FNV is het zat dat werknemers steeds de rekening gepresenteerd krijgen. De FNV wil deze woon-werkbelasting zo snel mogelijk van tafel.

Eigen risico zorg 60 procent omhoog: zieken hebben dubbel pech

De Kunduz-coalitie sloopt de zorg. Het eigen risico voor de zorg wordt met 60 procent verhoogd naar 350 euro. Ziek zijn is al moeilijk genoeg, ook zonder er extra voor te moeten betalen. Voor veel lagere en middeninkomens is de verhoging een hoge drempel om van zorg gebruik te maken. Zij kunnen dit bedrag niet ineens ophoesten en zullen bijvoorbeeld geen medicijnen kopen of zich laten opereren. Dit gaat juist ten koste van hun gezondheid en leidt tot extra zorgkosten. Iedereen heeft recht op goede zorg!

De FNV wil bouwen aan eerlijker eigen risico zorg: beterschap gewenst. De FNV wil dat het eigen risico voor iedereen betaalbaar is. Het eigen risico moet inkomensafhankelijk worden zodat lagere en middeninkomens niet meer moeten betalen dan hoge inkomens. Iedereen heeft recht op goede zorg, de FNV wil bouwen aan een toegankelijke en betaalbare zorg.

Btw omhoog per 1 oktober : koopkracht daalt

De Kunduz-coalitie sloopt de koopkracht van mensen. De btw gaat op 1 oktober 2012 omhoog van 19 naar 21 procent. Hierdoor worden de meeste producten duurder. Deze maatregel schaadt de economie en is slecht voor de werkgelegenheid. Ook deze verhoging raakt uw portemonnee keihard. Zeker als bedrijven de btw-verhoging aangrijpen om de prijzen verder te verhogen.

De FNV wil niet slopen, maar bouwen: Investeer in mensen en banen door eerlijk te delen. Door te investeren in mensen en banen en eerlijk te delen, wil de FNV het economisch vertrouwen herstellen. Dus geen overhaaste bezuinigingsdrift zoals de Kunduz-coalitie voorstelt. De FNV vindt dat de lasten niet alleen door de mensen moet worden gedragen. Het bedrijfsleven moet ook meebetalen aan het herstel van de economie. Daarom wil de FNV dat de winstbelasting voor bedrijven wordt verhoogd. En voor topinkomens moet er een apart toptarief komen; zo worden de rekeningen verdeeld. Wel zo eerlijk!

Steun ons! Word lid van de www.fnv.nl