Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Film, debat, artikelen en kalender

Nieuwsbrief Ander Europa 66 - augustus 2012

Tijdens de zomermaanden hebben de Europese leiders te kennen gegeven dat er geen sprake is van een toegeeflijker houding tegenover de lidstaten met grote financiële problemen (Griekenland natuurlijk, maar ook Spanje, Portugal en steeds meer Italië). De Europese Unie zet haar soberheidspolitiek onverkort verder.

Wij van Ander Europa hopen dat het verzet daartegen nieuwe impulsen zal krijgen. Er zijn alvast verschillende activiteiten gepland die in deze Nieuwsbrief vermeld staan.

Filmvertoning

Op zondag 2 september 2012 is in Kriterion Amsterdam de film The Brussels Business te zien. Aansluitend een discussie over het thema "Van en voor wie is de Europese Unie?" - Roetersstraat, aanvang 19.00 uur.
Deze film toont aan dat het neoliberale Europa van vandaag, waarin financiële markten en concurrentievermogen voorop staan, niet uit de lucht is komen vallen. En het is juist dát Europa waar steeds meer mensen genoeg van hebben.
Aan de discussie nemen deel: socioloog Willem Schinkel (OVB), Europarlementariër Dennis de Jong (SP) en Nina Holland van Corporate Europe Observatory.

Basta debat

Op maandag 10 september 2012 vindt in de Kargadoor Utrecht een debat plaats over de vraag "Europa: kansen of bedreiging voor de democratie" - Oudegracht 65, aanvang 19.30 uur.
Femke Reudler Talsma (SP), Niels van den Berge (GroenLinks), Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory) en Willem Bos (Comité Ander Europa) spreken over:
Wordt onze Nederlandse autonomie opgeslokt door een Europese grootmacht of is dit juist de uitgelezen oplossing in tijden van nood?
Zie: www.kritischestudenten.nl/agenda/europa-kansen-of-bedreiging-voor-de-democratie

Website

Op de website publiceert Ander Europa regelmatig artikelen over de ontwikkelingen in Europa. Recente aanvullingen:
* De politieke economie van het "systeem-euro", een studie van Michel Husson door Frank Slegers.
De marxistische economist Michel Husson publiceerde een studie over de crisis van de euro. Zoals de 'zware' titel al aangeeft, is het een doorwrocht stuk met veel statistieken en econometrische tabellen. Maar geen nood. Frank Slegers maakte er een heldere samenvatting van, met soms wat commentaar.
* Met uw solvabiliteit eindigt ook uw soevereiniteit door Herman Michiel.
Op de voorbije top van 28-29 juni 2012 werd door Europees 'president' Van Rompuy een plan voorgelegd met als titel: "Naar een echte economische en monetaire unie". Ander Europa meent dat het niet langer gaat over het opleggen van een zeer strikte begrotingscontrole, maar over het overnemen door de EU-bureaucratie van de begrotingspolitiek van de eurolanden. En omdat je zonder budget geen politiek kunt voeren, zou dit een zeer verregaande uitbreiding zijn van de ongekozen macht. In oktober 2012 wordt het plan opnieuw besproken. Men hoopt het rond te hebben tegen het eind van het jaar. We zijn gewaarschuwd!

Kalender

In het najaar zijn door 'links Europa' diverse activiteiten gepland. Raadpleeg onze kalender om hiervan op de hoogte te blijven.