Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Discussie over de Nieuwe Vakbeweging - 2 januari 2012

Nuchter, niet optimistisch

Mieke Verhagen

In tegenstelling tot Rob Lubbersen ben ik helemaal niet optimistisch over wat nu gaande is binnen de FNV en de FNV-bonden. Het gaat, zoals altijd, om Macht. Dan worden er nare spelletjes gespeeld in de werkorganisaties, waarbij de kaderleden worden gebruikt/misbruikt. Te kritische vakbondsbestuurders worden wel eens uitgenodigd voor een zogenaamd collegiaal gesprek of erger, een functioneringsgesprek. Een gesprek, waarin duidelijk wordt gemaakt dat je je loyaal dient te gedragen .... Dat betekent: praten met een slot op je mond tegen je kaderleden, in plaats van hen meerdere inzichten mee te geven op basis waarvan ze een mening kunnen vormen.

De maandag na Dalfsen kwam er bij ieder regiokantoor een bus voorgereden voor het personeel. Personeel!? Zou dat niet voor kaderleden moeten zijn? Wie is nu eigenlijk de vakbond, de werkorganisatie of de (kader)leden? Wie zou er als eerste geïnformeerd behoren te worden? Juist ....
Bondskantoren leeg, personeel in bussen om geïnformeerd te worden. Als lid word je afgescheept door een student op het callcentre.
Ps: weet je wat een bus plus chauffeur kost?

Nog steeds de inhoud

Al een aantal jaren hoor ik dat de leiding van de bondsraad af wil. Maar dat zeggen ze niet hard op! Reden? Er zitten te veel ouderen in, te veel gestaald kader en te weinig modern denkende jonge leden. Is Oud synoniem voor conservatief? Wat wordt verstaan onder Modern? Willen ze een bondsraad/parlement voor meepraters?

De ruzie gaat nog steeds over de inhoud. Laat je niet verleiden door in de structuurdiscussie te stappen!!
De wijze waarop de 67 jaar pensioenleeftijd door de strot van de leden is geduwd, is onbehoorlijk geweest. Nederland staat er lang niet zo slecht voor als andere Europese landen, maar toch gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar, terwijl in andere Europese landen de pensioenleeftijd lager blijft of wordt.
De afbraak van de WAO, de verslechtering in de WW en de Wet Werken naar Vermogen betekenen ook verslechteringen. Voor mensen en voor vakbondsleden met een niet al te hoog inkomen telt dat dubbel.
Mensen zijn niet helemaal gek: 'wat heb je nu aan zo'n vakbond, waarvoor je ook nog vijftien euro contributie in de maand moet betalen?'

Als de mensen die op dit moment de dienst uitmaken binnen de bonden van de FNV blijven zitten waar ze zitten, dan verandert er niets. Het maakt hierbij niet uit of ze gekozen zijn of in dienst van de bond.

Herkenbaar met lef

Dan de hoop op een bond die luistert naar de werkvloer. Ik vrees dat hiervoor niet de juiste mensen in de functie van 'bestuurder' zijn aangesteld de laatste jaren (natuurlijk zijn er uitzonderingen, niet meteen beledigd zijn!) Men probeert dit nu te ondervangen door 'organizers' aan te stellen en dezen meteen lager te honoreren dan bestuurders. In plaats hiervan zouden bestuurders minder betaald moeten worden, omdat zij deze taken blijkbaar niet meer beheersen! Vaak hebben 'organizers' een tijdelijke arbeidsovereenkomst, omdat zij afgerekend worden op resultaat of gekoppeld zijn aan een project. Dit in tegenstelling tot bestuurders. Daarnaast wordt aan opbouw/vormingswerk zo goed als niets meer gedaan door bestuurders in de regio.

De schoonmaak als nieuwe hoop? Ga eens aan vakbondsbestuurders vragen of zij/hij een 'werkpakket schoonmaak' ambieert en je weet genoeg (op je CV heb je liever iets anders staan voor de opbouw van je carrière). Deelnemer zijn aan de onderhandelingstafel en deel uitmaken van besturen (scholings-, pensioen- en bedrijfstakfondsen) zijn van een andere orde dan laag geschoolde werknemers op te zoeken en ze aan je weten te binden.

Tot slot wordt een PvdA-mevrouw gevraagd de boel te komen lijmen. Hoe verstandig is dat? In de krantenanalyses lees je dat het strijdbare kader voor een groot gedeelte veelal bestaat uit SP'ers. De bondsbestuurders zijn nogal PvdA-georiënteerd. Dat is niet nieuw. Dat is al jaren zo. Begrijpelijk dus dat Jetta Kleinsma is benaderd. Maar verstandig? Nee, dom want een vakbond die zegt te willen naar een meer strijdbare organisatie en luistert naar leden zou recht moeten doen aan die SP-aanhang. Je kunt je het wantrouwen wellicht voorstellen ....

Nee, ik ben niet zo euforisch als Rob. Ben ik dan pessimistisch? Nee, maar wel heel nuchter. Dergelijke crises zijn niet onbekend in de vakbondsgeschiedenis. Ik heb hoop, want er is altijd een kans, maar wel een kleine ben ik bang.
Ik wens ons allen voor 2012 een herkenbare vakbond toe met lef!