Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Sneevliet Herdenkingscomité

Onthulling bord op executieplaats bij kamp Amersfoort

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op WESTERVELD. Op deze dag wordt herdacht dat op 13 april 1942 en op 16 oktober 1942 leden van de verzetsgroep Marx-Lenin-Luxemburg-Front door de bezetter werden vermoord.

Heel lang was de precieze plaats van de executie onbekend. Recent onderzoek heeft geleid tot de juiste bepaling van de plaats, niet ver van de ingang van museum kamp Amersfoort. In samenwerking met het museum wordt op zondag 11 november 2012 het informatiebord over het MLL-Front onthuld.

Zondag 11 november 14.00 uur

Om 14.00 uur is er een ontvangst in de receptieruimte, Loes van Overeemlaan 19, Leusden. Comitévoorzitter Dick de Winter houdt een inleiding, gevolgd door een korte presentatie over het proces tegen de verzetsgroep.
Jaap Haije, familie van het vermoorde MLL-lid Ab Menist, spreekt bij het informatiebord. Aansluitend volgt de onthulling.
Diverse betrokkenen, waaronder familieleden, zijn uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor meer informatie:
sneevlietherdenking.nl en www.kampamersfoort.nl/p/start.

Sneevliet herdenking