Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Geschiedenis trotskistische beweging in Nederland

Oproep tot medewerking

Ron Blom en Bart van der Steen

Enige tijd geleden zijn we begonnen aan een boekproject over de trotskistische beweging in Nederland. We bouwen daarbij voort op ons artikel over de geschiedenis van de vroege trotskistische beweging in Kritiek 2008 en ons boek Wij gingen onze eigen weg (2011), over de herinneringen van revolutionair-socialisten van vóór de oorlog.

Wij willen ons onderzoek uitbreiden tot de periode van de jaren zestig tot negentig. Samengevoegd met ons oudere werk kunnen we zo komen tot een overzicht van zes decennia trotskistische beweging in Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de geschiedenis van de IKB/SAP, hoewel we wel degelijk aandacht zullen besteden aan de andere stromingen binnen de trotskistische beweging.

Gesprekken en materiaal

Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar mensen die in deze periode actief waren en die willen vertellen over hun ervaringen en herinneringen. We zijn boven alles geïnteresseerd in de redenen waarom mensen lid werden. Hoe zij het leven binnen de groepen en organisaties ervoeren, wat deze beslissing voor hen heeft betekend, hoe het hen heeft beïnvloed en of zij nog steeds actief zijn, dan wel afgehaakt (en bij dat laatste: waarom)?

We vinden het leuk om met mensen persoonlijk af te spreken, maar hebben zeker ook belangstelling voor geschreven materiaal, zoals herinneringen, brieven en documenten. Het is vanzelfsprekend dat we zorgvuldig en integer met het materiaal om zullen gaan.

Voor contact: , zie verder:

  • De trotskistische beweging in Nederland - Uit Kritiek 2008 (pdf, 304 kb)
  • Wij gingen onze eigen weg - Eburon, Academic Publishers