Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Steun tentenkamp Amsterdam http://www.nicenieuwwest.nl/help-steun-stop-notweg/

Stop uitzichtloze situatie Notweg

Aan Burgemeester en Stadsdeelvoorzitter: Vandaag (14 0ktober 2012) is het de vijftiende dag voor de vluchtelingen in het kamp aan de Notweg. Omdat het stadsdeel Nieuw West en de gemeente Amsterdam geen actie ondernemen, hebben mensen uit heel Nederland zich ingezet om de omstandigheden in het tentenkamp menswaardiger, aangenamer en veiliger te maken.

Er zijn zoveel kleren gebracht dat het overschot gedoneerd is aan het Leger des Heils, er zijn legertenten geregeld die betaald zijn met spontane donaties van twitteraars en er is een inzamelingsactie gehouden door de nabijgelegen moskee waarvan opslagmaterialen zijn gekocht om het ongedierte buiten de deur te houden en christelijke organisaties hebben geld gedoneerd waarvan thermokleding, handschoenen en wollen sokken zijn gekocht.

Grens bereikt

Gisteravond was het een uiterst koude nacht. De temperatuur daalde tot nabij het nulpunt, binnen in de tenten was het even koud als in de buitenlucht. Wij, vrijwilligers hebben de dag ervoor met man en macht geprobeerd om kachels, warmtepatches, kruiken en ander verwarmend materiaal naar de tenten te krijgen. Met weinig succes: uit veiligheidsoverwegingen geeft de brandweer geen toestemming voor een aggregaat en voor kachels. De hulpdiensten, in het bezit van warmtepatches en ander noodmateriaal dat van zins zou zijn om de ergste kou buiten te houden, kunnen pas in actie komen wanneer de nood te hoog wordt. De gemeente concludeert vooralsnog dat de nood niet hoog genoeg is en dat de omstandigheden waaronder gedemonstreerd wordt, het tentenkamp wordt formeel gezien als demonstratie, verantwoord zijn.

Daarmee plaatst de gemeente individuele burgers voor een groot dilemma. De omstandigheden zijn schrijnend, maar minder schrijnend dan in de beginsituatie. Dat is te danken aan de inzet van burgers.
Maar men kan zich afvragen of de gemeente wél had ingegrepen als de vluchtelingen vannacht in lekke speelgoedtenten op een modderig grasveld hadden geslapen. Men kan zich afvragen of de hulpdiensten zonder al die gedoneerde warme kleren, dekens, kruiken en veldbedden wél had geconcludeerd dat de omstandigheden van vannacht onverantwoord waren. Men kan zich afvragen of er wél ingegrepen was als de moskee en omwonenden geen voedsel hadden gebracht, als er geen water afgetapt had mogen worden uit de naastgelegen school, als er geen buitentoilet was geplaatst door betrokken artsen en als deze artsen niet uit eigen beweging vinger aan de pols zouden houden waar het om de gezondheid van de vluchtelingen gaat.

Vandaag is de grens bereikt. Het is de overheid, op welk niveau dan ook, die vandaag nog voor verantwoorde en veilige omstandigheden moet zorgen. Wij, individuele burgers, zijn niet bij machte om voor warmte in de tenten te zorgen bij vrieskou. We zijn niet bij machte de vluchtelingen te voorzien van een dak boven hun hoofd en we hebben niet de capaciteiten noch de kennis om humanitaire en psychologische hulp te bieden. Daar is de inzet van de hulpdiensten, gemeente, overheid en humanitaire organisaties voor nodig. Hoe graag we ook zouden willen, alle vormen van particuliere hulp zijn vanaf hier ontoereikend.

Zie: http://www.nicenieuwwest.nl/help-steun-stop-notweg/