Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Manifestatie Gronau en Almelo 29 september

Uranium - de vuile handen van Urenco

Door voorstanders wordt kernenergie gepropageerd als schone energiebron. Het Brits-Duits-Nederlandse Urenco- concern met vestigingen in Almelo en Gronau beroept zich op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Maar die mythes zijn alleen vol te houden als het hele voortraject van de uraniumwinning buiten beschouwing wordt gelaten.

En dat lukt al jaren heel aardig omdat die uraniummijnen ver uit het zicht in Afrikaanse, Australisch en Centraal-Aziatische binnenlanden liggen zodat "wij" de gigantische schade van de uraniumwinning voor mens en milieu niet te zien krijgen. Dit hele voortraject van uraniummijnbouw, -conversie, -verrijking en de fabricage van splijtstofstaven is in handen van een zeer klein aantal, onderling sterk vervlochten internationale concerns waaronder Urenco.

29 september: Manifestatie Gronau en Almelo

Sommige tegenstanders van kernenergie menen dat hun strijd succesvol is geweest. In Duitsland is besloten tot een vervroegde stopzetting van de kerncentrales en in Nederland gaat de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele niet door. Maar ondertussen breidt Urenco haar fabrieken voor uraniumverrijking fors uit en laat haar aandeel in de wereldmarkt tot boven de 25% doorgroeien.
Zelf willen we geen kernenergie omdat het onhanteerbaar grote problemen bij mogelijke ongevallen en door het langdurig radioactieve afval met zich meebrengt, maar ondertussen hebben we er geen probleem mee de brandstof te leveren voor kerncentrales elders, zoals die in het Japanse Fukushima. "We" verdienen eraan en onze banken investeren erin.

Op zaterdag 29 september 2012 zal op verschillende plekken wereldwijd actie gevoerd worden tegen deze uraniumindustrie. Zo ook in Gronau en Almelo. Om het grensoverschrijdende karakter van de uraniumindustrie te benadrukken, is hier gekozen voor een grensoverschrijdende manifestatie die om 12.00 uur in de Schulstraße in Gronau begint met een actie tegen de investeringen van Duitse banken in de uraniumindustrie. Om 13.00 uur zal de manifestatie zich verplaatsen naar Almelo. Voor vervoer zal worden gezorgd. In Almelo begint het programma om 14.30 uur op de Hagenborgh/Hagenpark met het accent op uraniumwinning en de vuile handen die gemaakt worden in het uraniumtraject voordat dit de verrijkingsfabrieken van Urenco in Almelo en Gronau binnenkomt.

Organisatie: stichting VEDAN (Twente) en ArbeitsKreis Umwelt (Gronau) met ondersteuning van Stichting Laka, Sofortige Atomausstieg Münster. Kontakt & informatie: www.stichtingvedan.nl en www.stopkernenergie.nl.
Giften op nr. 19.83.19.967, tnv Stichting VEDAN, Enschede, ovv 29 Sept. De actie is mede mogelijk gemaakt door Solidariteitsfonds XminY.