Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"
Logo FNV Bondgenoten

FNV bonden in verzet tegen Kunduz akkoord

Werknemers vogelvrij verklaard

Het Kunduz akkoord wordt gezien als een historisch staaltje van doorpakken door de vijf partijen: VVD, CDA, GroenLinks, Christen Unie en D66! Geen getreuzel, maar aanpakken. In no time werd er voor twaalf miljard bezuinigd. De financiële wereld tevreden, Brussel tevreden, kortom geweldig! Alleen ... werknemers hebben het nakijken.

Zij worden zwaar getroffen. Al was het alleen al omdat de Kunduz partijen listig het ontslagplan van Donner weer uit de la getrokken hebben. En er nog een schep bovenop doen. De ontslagbescherming wordt nu volledig gesloopt. Zonder een enkel bezuinigingsdoel. Wij zeggen: niet slopen maar bouwen!

Ontslagbescherming op de helling

In dit akkoord is de vaste baan definitief om zeep geholpen. Straks mag een werkgever iedereen ontslaan zonder toets. Toestemming van UWV of kantonrechter vooraf is niet meer nodig. De ontslagvergoeding gaat naar een kwart maandsalaris per dienstjaar en wordt gemaximeerd op zes maanden. Een bedrag dat ook nog eens aan scholing en re-integratie besteed moet worden.
Kortom, het kost de werkgever bijna niets meer om van zijn mensen af te komen. Van een behoorlijke schadeloosstelling zal geen sprake meer zijn. Dit alles heeft niets met noodzakelijke bezuinigingen te maken. Hier wordt een politieke agenda uitgespeeld.
Het levert de staat niets op. Wel zijn werkgevers er natuurlijk erg blij mee. Vaste werknemers kunnen immers eenvoudig worden vervangen door rechteloze flexkrachten. En de werknemer met een vast contract is binnen no time zelf flexkracht!

Opeten en afschaffen

En als je zonder werk komt, vindt dan maar eens werk. Lukt dit niet, dan val je terug op de WW. En krijgen VVD/D'66/GL hun zin, dan duurt die maximaal één jaar. Daarna wordt het bijstand. Maar dan moet eerst wel even het eigen huis 'opgegeten' worden. Iedereen kan uitrekenen hoe snel hij onder aan die ladder zit.

Om de overdrachtsbelasting op de woningmarkt permanent naar 2 procent te kunnen verlagen, schaffen de Kunduz partijen de netto vergoeding voor reiskosten (woon-werk) af. Ook leaserijders zijn de klos. Dit kan werknemers zo 200 euro netto per maand kosten! De zogenaamde groene afspraken van Groen Links gaan de werknemers hard in de portemonnee treffen. En het nieuws dat de Kunduz partijen deze maatregel even over de verkiezingen heen tillen, betekent niets. Ze gaan er na de verkiezingen gewoon mee door! Zij blijven pal achter hun Kunduz akkoord staan.

AOW - een rommeltje

De Kunduz partijen hebben van de AOW een rommeltje gemaakt. Hierdoor weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn:

  • vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd al omhoog,
  • de gunstige maatregelen voor ouderen, net ingevoerd, worden alweer afgeschaft (doorwerkbonus),
  • toch op je 65ste met AOW, wat tot voor kort mogelijk bleek, wordt een grap die je duizenden euro's per jaar of van je pensioen gaat kosten,
  • vutters kunnen één tot twee maanden zonder inkomen komen zitten,
  • de prijs wordt betaald door ouderen met lagere inkomens,
  • de Kunduz club blaast het zorgvuldig opgebouwde pensioenstelsel op en zet de vakbonden daarbij volledig buitenspel; alsof het niet de werknemers zijn die de premies opbrengen.

Rij van verslechteringen

Werknemers met middeninkomens hebben al vanaf 1 januari een forse belastingverhoging gehad. De franchise van de inkomensafhankelijke ziektekostenheffing daalde en werknemers moeten daarom meer belasting betalen. Dit kost hen tot 500 euro per jaar.
Vanaf 2013 gaat de eigen bijdrage omhoog van 220 naar 350 euro, een stijging van maar liefst 60 procent die harder aankomt naarmate je minder loon ontvangt.

Naast deze genoemde afbraak, zitten er voor werknemers nog tal van andere verslechteringen in het Kunduz akkoord. Een nullijn voor ambtenaren, de verlaging van de kinderopvangtoeslag en een versobering van het zogenaamde vitaliteitspakket (nieuwe werkbonus voor oudere werknemers sneuvelt, evenals: aanvullende arbeidskorting voor ouderen, premiekorting op de werknemersverzekeringen voor het in dienst houden van 62-plussers en invoering van de mobiliteitsbonus voor 55-plussers). En als klap op de vuurpijl gaat ook de woningmarkt nog verder op slot door het slappe ingrijpen in de hypotheekrente aftrek.

Oproep

De conclusie luidt: de meest ingrijpende maatregelen treffen de werknemers hard! Een belangrijke ingreep, het schrappen van de ontslagbescherming, maakt de werknemers vogelvrij. Het kleine beetje werkzekerheid wordt hardhandig gedumpt, zonder dat het ook maar één bezuiniging oplevert. Dit Kunduz akkoord leidt tot rechteloosheid, onzekerheid en angst onder werknemers

De FNV bonden gaan de krachten bundelen van iedereen die nog wat fatsoen heeft in dit land. Nog vóór de verkiezingen zullen we laten zien dat deze plannen asociaal zijn. De politieke partijen die dit plan steunen, moeten duidelijk krijgen dat de werknemers dit Kunduz akkoord niet accepteren!

Wordt vervolgd.