Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Oproep 5 juni 2013 Tweede Kamer Den Haag

Actie werken in de bijstand alles behalve gewoon goed werk

Comité Dwangarbeidnee Amsterdam

Op woensdag 5 juni 2013, 09.30 uur, voeren we actie in Den Haag tegen de misstanden bij het werken met behoud van uitkering. Vanuit het hele land komen die dag uitkeringsgerechtigden en mensen die solidair zijn naar Den Haag. Plaats: ingang Tweede Kamer, Pleinzijde. Het ComitéDwangarbeidnee uit Amsterdam doet ook mee. Volg: blog www.dwangarbeidnee.nl

Die dag staat de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stil bij het zwartboek dat de FNV over werken met behoud van uitkering heeft uitgebracht. Ook praten de kamerleden over de nieuwe Participatiewet die 1 januari 2015 waarschijnlijk zal worden ingevoerd.

Fatsoenlijk loon

Het schandalige misbruik van uitkeringsgerechtigden in vele gemeenten dreigt daarmee tot wet te worden verheven. Met de nieuwe Participatiewet dreigen de misstanden die wij aan de kaak stellen en het langdurig werken met behoud van uitkering zonder controle en zeggenschap van het Rijk over de praktijken van de gemeenten tot wet te worden. De gemeente zullen die praktijken voortzetten, omdat ze onder grote druk staan om te bezuinigen. En in de wet wordt werken met behoud van uitkering zelfs uitgebreid tot (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.
Met de Participatiewet ontstaat een grote groep rechtelozen in de samenleving die onder druk worden gezet om de grenzen van hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden te overschrijden en onder onacceptabele voorwaarden en omstandigheden gedwongen worden arbeid te verrichten.

We hebben de staatssecretaris Jetta Klijnsma en Tweede Kamerleden gevraagd om een loonstrook en de verhalen van bijstandsgerechtigden in ontvangst te nemen en willen laten weten dat de misstanden bij werken met behoud van uitkering moeten stoppen! Gewoon Goed Werk tegen fatsoenlijk loon.

Stop dwangarbeid

Voor de deur van het kamergebouw gaan we actie voeren met spandoeken. We laten de politici een grote loonstrook doorknippen als symbool voor het feit dat mensen met een uitkering onderbetaald of niet betaald worden. Buiten komt een kraam met koffie en thee en daar spreken we de kamerleden en staatssecretaris aan. Laten we vooral proberen om mensen die dat willen en zelf helaas ervaringsdeskundige zijn de misstanden van dwangarbeid goed tussen de oren van de kamerleden te knopen!

Steeds meer mensen werken zonder loon vanuit de bijstand of andere uitkeringen en dit is alles behalve 'gewoon goed werk'. Er worden mensen ontslagen en mensen in de bijstand nemen de plekken in, maar krijgen geen loon en vallen niet onder afspraken die de vakbonden in de CAO maken. Zij moeten werken onder een bijstandsregiem met strenge controles, partnertoets en vermogenstoets terwijl mensen met een loon niet onder dat regiem werken. Bij het werken met behoud van uitkering komen vele misstanden voor. De mensen die met behoud van uitkering werken in Amsterdam in het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen hebben de volgende klachten:
Het voelt als een gevangenis, het is dwangarbeid. Er is misbruik van macht door de klantmanagers. Er wordt voortdurend gedreigd met straf en die leggen ze ook op, zonder iets te zeggen of te schrijven. Je wordt voortdurend gewantrouwd. Ze gaan ervan uit dat je liegt, totdat het tegendeel bewezen is, waarbij je privacy wordt geschonden. Je wordt erg klein gemaakt. Eén van de dwangarbeiders: "Ik moet voortdurend huilen." Je komt in de schulden. Je werkt niet alleen gratis, het kost je geld. Je moet er geld op toeleggen voor reiskosten en kinderopvang en dergelijke. Er worden beloftes gegeven die nooit worden waargemaakt. Ze helpen je niet om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Je wordt daarbij eigenlijk tegengewerkt. Je moet aanwezig zijn. Als je ziek bent, geloven ze je niet.

Deze misstanden komen ook elders in het land voor. De mensen moeten in dergelijke projecten onder mensonterende omstandigheden zeer eenvoudig rotwerk verrichten, zonder perspectief en dat vaak jarenlang, waarbij de gemeenten de regels die in dit opzicht vanuit Den Haag zijn gesteld met voeten treden.
Stop dwangarbeid!