Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Blijven we bij de huidige gang van zaken of kiezen we voor werkelijke vernieuwing?

En nu wel anders !!

Huub de Rouw en Lot van Baaren 1

Leden van de FNV staan voor de keuze: er moet een nieuwe voorzitter komen. En leden mogen kiezen wie. Je kunt kiezen voor Ton Heerts, interim voorzitter van het afgelopen jaar, maar ook voor Corrie van Brenk, nu voorzitter van Abvakabo FNV.

In de afgelopen maanden is er een nieuw sociaal akkoord overeengekomen tussen de FNV, de werkgevers en het kabinet. Natuurlijk heeft de huidige top daar een zware klus aan gehad. Maar is het deze keer anders gegaan, zoals afgesproken was? Want de oude FNV moest toch vervangen worden door een nieuwe, dat vonden leden, de bonden en hun bondsraden. Daarom was er ook een Ledenparlement, leden met de vinger aan de pols.

In de luren gelegd

Anders en beter was het bepalen van de inzet, dat hebben we deze keer samen gedaan. Het Ledenparlement gaf een duidelijke boodschap mee, vooral waar het de WW en ontslagbescherming betrof, met beperkingen en een helder mandaat. De onderhandelaars van de oude FNV onder leiding van Ton Heerts hebben zich daar niet aan gehouden.
We spraken juist af dat we bij dilemma's geïnformeerd zouden worden, dat wij als ledenvertegenwoordiging dichter op het proces zouden zitten. We zijn wel geïnformeerd, maar toen viel er niets meer aan te passen. De keuze hoe om te gaan met de verslechtering van het ontslagrecht kregen wij niet voorgeschoteld.
Er was ruimte gegeven met de werkgevers te praten. Het kabinet zouden we nog even rechts of links laten liggen. Er zouden oriënterende gesprekken plaatsvinden. Maar intussen werd een sociaal akkoord afgerond.

Kort gezegd, we zijn als vanouds in de luren gelegd. We zaten erbij en keken ernaar, rustig gehouden met mooie praatjes. Van echte invloed en betrokkenheid van het Ledenparlement was geen sprake.

Nu staan we voor de keus

Naast Ton Heerts heeft Corrie van Brenk zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.
Corrie heeft haar roots niet in het bestuurderskorps, maar komt van de vloer. Uit de zorgsector. Daar waar de handen nodig zijn en waar de pijn voelbaar wordt door de vele bezuinigingen. Ze staat met haar neus naar de leden, niet naar het Haagse pluche. En zo hoort het ook, want een vakbeweging is zo sterk als haar leden, die wijzen de weg. Vandaag in de krant, omdat ze luistert naar de leden in de Thuiszorg, morgen omdat ze begrijpt waar het in de bouw of de metaal om gaat, in het onderwijs, bij het vervoer, de tuinbouw of de horeca.
Om welke sector of om wie het ook gaat, Corrie laat zich eerst informeren door de leden, luistert naar wat die willen en zoekt dan samen met hen een weg naar resultaat.
Zo pakt Corrie dat aan. Zo heeft ze het altijd gedaan en zo wil ze doorgaan. Samen met de leden en door de leden, daar waar het gebeurt.

Dus onze keus is gemaakt, kies ook Corrie van Brenk!


1 Huub de Rouw is kaderlid FNV Bondgenoten, kandidaat Ledenparlement voor de sector Industrie.
Lot van Baaren is kaderlid Abvakabo FNV, kandidaat Ledenparlement voor de sector Zorg en Welzijn.(terug)