Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

24 november 2013, 13.00 uur Haarlem

Uitnodiging Hannie Schaftherdenking

De Stichting Nationale Hannie Schaftherdenking organiseert elk jaar een bijeenkomst. Dit jaar op zondag 24 november, Nieuwe Groenmarktkerk Haarlem. Aanvang: 13.00 uur, inloop 12.30 uur.

Het programma omvat onder meer een gastlezing door historica Ingrid van der Chijs. Daarna volgt een stille tocht naar het Kenaupark in Haarlem en is er een herdenkingsceremonie bij het monument "Vrouwen in verzet".

Samen herdenken

Foto monument voor Hannie Schaft

Voorzitter van de stichting Jeroen Pliester licht de uitnodiging als volgt toe:
"In tijden van oorlog en onderdrukking is het mogelijk om je stem te laten horen en verzet aan te gaan, met hele kleine of grootse daden. Iedere actie van verzet, hoe onbeduidend deze ook moge lijken, draagt bij aan het bouwwerk van de nakende vrijheid.
In alle gevallen is het een gezamenlijke inzet van velen om repressie te bestrijden. Kortom, je hebt elkaar nodig om het grotere doel 'vrijheid' te bereiken. () Vrijheid die nog steeds niet voor iedereen is weggelegd."