Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Kranten openen aanval op Abvakabo FNV

Wat het FD niet horen wil

Abvakabo FNV 1

Het Financieele Dagblad (FD) berichtte maandag 18 februari dat Abvakabo FNV 'niet zou willen dat Ton Heerts (interim-voorzitter FNV) gaat praten met kabinet en werkgevers'. De zoveelste feitelijke onjuistheid in een landelijk dagblad. Abvakabo FNV is van mening dat je altijd moet proberen tot goede afspraken te komen. De leden moeten daarbij wel een beslissende rol spelen. Na het pensioenakkoord hebben wij geroepen: nooit meer buiten de (actieve) leden om.

Daarom hebben wij ervoor gepleit dat het (voorlopig) Ledenparlement van de FNV de inzet voor de onderhandelingen moet bepalen. Dat zal op 1 maart aanstaande gebeuren.

Aan het eind van het artikel worden "enkele vakbondsbronnen" geciteerd waar de "verwachting leeft dat Abvakabo FNV beslist om haar eigen weg te gaan en uit de FNV stapt." Ook deze krant vindt een paar anonieme bronnen vertrouwenwekkender dan de feiten. Abvakabo FNV heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de AOb, de vernieuwing van de FNV positief aan de leden voorgelegd. Wat het bestuur betreft zeggen wij dus ja, en het woord is nu aan onze leden.

Ook in dit artikel wordt weer en passant opgemerkt dat we een radicalere koers varen en kiezen voor actievoeren in plaats van overleg. Dat is ook weer feitelijk onjuist. Maar de feiten doen er blijkbaar niet meer toe. Abvakabo FNV heeft op haar congres in mei 2010 het besluit genomen dat we sterker op de werkvloer moeten worden, omdat het evenwicht in de polder weg is. In mei en juni van 2012 is deze koers tijdens twee congressen met een grote meerderheid herbevestigd door de leden. De bondsraad (Abvakabo FNV parlement) heeft in november 2012 besloten miljoenen meer uit te gaan geven aan campagnes op de werkvloer. De leden bepalen de koers; de leden zijn de vakbond.

Ook andere media hebben de afgelopen periode onjuist bericht over Abvakabo FNV, lees meer:


1 Overgenomen van www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/wat-het-fd-niet-horen-wil; (terug)