Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitnodiging voor de vijfde 'Jacob Israël de Haan Lezing'

Socialistische beweging en homoseksualiteit en jodendom

Titel pagina Pijpelijntjes De vijfde 'Jacob Israël de Haan Lezing' is op 31 oktober 2013 bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Historicus Ron Blom zal onder andere spreken over de marxist Jacob Israël de Haan en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP).

Binnen de SDAP brak in 1904 rumoer uit naar aanleiding van het verschijnen van De Haans Pijpelijntjes, de eerste Nederlandse homoroman. De Haan raakte op de kweekschool onder de invloed van de mensen van de Nieuwe Gids, brak met zijn ouderlijk, religieus joods milieu, zocht aanraking met de vrijdenkers en sloot zich aan bij de SDAP.

Te bespreken vragen

De jaarlijkse lezing is een initiatief van de Stichting Jacob Israël de Haan in samenwerking met de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het doel van de stichting is om werk en leven van De Haan in bredere kring bekend te maken door studies, lezingen en heruitgaven van zijn boeken. Ron Blom zal in ieder geval op de volgende vragen ingaan. Hoe dachten de socialisten om te gaan met eenheid en verscheidenheid binnen de heterogene arbeidersklasse? Welk effect had het kortstondig verblijf in de SDAP op De Haan die weldra zou terugkeren tot zijn joodse wortels? Hoe veranderden binnen de Nederlandse socialistische beweging de opvattingen over homoseksualiteit en welke rol speelde De Haan daarbij?

Blom is verwerver bij het Stadsarchief Amsterdam en publiceerde in 2004 zijn proefschrift Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van 1418. Onlangs verscheen Frank van der Goes, 18591939. Journalist, literator en pionier van het socialisme. Met de lezing zal ook zijn boekje Kanalje verenigt u, maar blijft u zelf verschijnen (tien euro, Blom, rekeningnummer: 59 616 42, plus vermelding adres).

Datum: 31 oktober 2013, 17.00-19.00 uur. Plaats: Museumcafé Bijzondere collecties, Oude Turfmarkt 129 (Rokin) Amsterdam. Aanmelding wordt op prijs gesteld: of 020 525 7300. Zie ook: www.bijzonderecollecties.uva.nl