Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Landelijke actiebijeenkomst Zorg - zaterdag 6 april 2013 - Malieveld, 12.00 uur

Steun strijd voor thuiszorg

De werkdruk bij de zorgwerkers is zo hoog dat ze de gewenste zorgverlening niet halen. In plaats van meer personeel zullen de bezuinigingsplannen van het VVD/PvdA-kabinet tienduizenden banen alleen al in de thuiszorg kosten. Ook in verpleeghuizen kachelt het personeelsbestand en daarmee de zorg achteruit. Het verzet tegen deze afbraak neemt toe en culmineert voorlopig in de door Abvakabo FNV georganiseerde actiedemonstratie op zaterdag 6 april aanstaande op het Haagse Malieveld.

Op dat Malieveld - 12.00-15.00 uur - is een podiumprogramma met sprekers, muziek en nog veel meer. Van daaruit volgt een mars door het centrum van Den Haag: de regeringsplannen moeten van tafel.
Onder het motto "Steun de strijd voor thuiszorg" verspreidt Abvakabo FNV een petitie met de hierna volgende tekst.

Petitie

"De regering wil 75 procent van de huishoudelijke zorg afschaffen. Ouderen en gehandicapten moeten die zorg zelf gaan betalen. Voor de mensen die dit niet kunnen, blijft een zogenaamde maatwerkvoorziening over. Naar verwachting gaan 58.000 banen in de thuiszorg verdwijnen. Duizenden ouderen en gehandicapten zullen het in de toekomst zonder deze waardevolle vorm van zorg moeten doen en dreigen hun vertrouwde hulp te verliezen.

Logo steun de strijd voor de thuiszorg

Huishoudelijke zorg is méér dan poetsen. Thuiszorgmedewerkers zijn de oren en ogen van de zorg en signaleren in een vroeg stadium wanneer mensen achteruit gaan. Maakt mijn cliënt haar post nog wel open? Ligt er beschimmeld eten in de koelkast? Is meneer nog helder of gaat zijn toestand achteruit? Daarmee voorkomen zij dat ouderen sneller aangewezen zijn op de veel duurdere verpleeghuiszorg. Huishoudelijke zorg is hard nodig en waardevol en veel te belangrijk om zo maar af te schaffen. We roepen de politiek op om de thuiszorg te redden!"

Steun deze petitie - zie: www.strijdvoorthuiszorg.nl/forms/petitie