Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Demonstratie - viering in Amsterdam

1 mei 2014 Dag van de Arbeid!

Steunkomitee Sociale strijd Amsterdam

1 mei is een dag van solidariteit, van actie en van feest. Een dag om samen te komen, om te vieren wat we bereikt hebben en om het verzet tegen de regering te versterken.

Wees er daarom bij op de demonstratie vanaf het Beursplein en de 1 meiviering in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

Voor een sociale maatschappij

logo 1 mei

De grote concerns en banken hebben het voor het zeggen. Publieke voorzieningen en sociale rechten worden daardoor afgebroken. Flexibele arbeid rijst de pan uit. Wij willen een goede zorg, goed onderwijs, goed werk en zekerheid in ons bestaan.

Voor een democratische maatschappij

Door de crisis staat de democratie onder druk. Of je nu een staker bent of actievoerder, ziek of werkloos, asielzoeker of illegaal. Dan is er zogenaamd wat mis met je. Daarom voor behoud van stakingsrecht, recht om in verzet te komen en een fatsoenlijk bestaan voor iedereen.

Samen in verzet, solidair voor ieders recht

Gelukkig zijn dit jaar vele groepen mensen in beweging gekomen. Zoals de zorgwerkers voor een goede zorg en vluchtelingen voor een fatsoenlijk bestaan. Voor eenheid en solidariteit.

Programma

  • Kom donderdagavond naar het Beursplein voor de 1 mei-demonstratie vertrek om 19.00 uur
  • En daarna naar de 1 meiviering in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Nes 45 (vlak bij de Dam) aanvang programma 20.30 uu
  • Sprekers: Maureen van der Pligt (SP) Rob Marijnissen (FNV Bondgenoten)
  • Muziek, stands en drankjes

Organsiatie

FNV (Abvakabo en Bondgenoten), SP, IS, DIDF, Bijstandsbond, Grenzeloos, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Rood, Vrouwen in de Bijstand.
Volg het op facebook: www.facebook.com/dagvandearbeid2014

Voor eenheid en strijdbaarheid !
Voor internationale solidariteit !

Foto 1 mei demonstratie Amsterdam