Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Brochure Internationale Socialisten (IS)

Activerend vakbondswerk

In april jongstleden bracht IS een brochure uit met een pleidooi voor een strijdbare vakbond. Met als titel "Activerend vakbondswerk" wordt geprobeerd aan te geven hoe in de praktijk van de vernieuwde FNV daaraan gewerkt kan worden.

De tekst is van Hans Lammers. Patrick van Klink, lid van het FNV Ledenparlement, schreef het hieronder staande voorwoord.

Titelpagina brochure

Tips en valkuilen

"350.000 mensen op het Museumplein krijgen, is een hele opgave. Maar een organisatie met één miljoen leden van koers doen veranderen minstens een even grote. Dit gebeurt niet vanuit het niets. In beide gevallen moet er een aanleiding zijn, er moet iets aan de hand zijn wat mensen op scherp zet en motiveert in beweging te komen. En er moet een groep zijn die het initiatief neemt en het oude handwerk van motiveren, activeren, organiseren oppakt. Want ondanks alle nieuwe media, gaat het over het verwoorden van wat mensen voelen en ervaren. Hieraan richting geven. Individuen samen een stem geven. Deze brochure gaat hierover.

Geschreven naar aanleiding van de veranderingen die de FNV doormaakte de afgelopen jaren naar een meer democratische en activistische organisatie. Ze is vooral gericht op hoe je dat praktisch kunt aanpakken. Tips en valkuilen. Lessen en nuttige informatie. Ik hoop dat we een manier vinden de discussie hierover te verbreden en verder te voeren.
Dit is hard nodig, want er is een hele generatie bestuurders en kaderleden die deze ervaringen niet meer heeft. Een cursus staken, zoals vroeger door Herman Berkhout en Dik Nas gegeven, kunnen weinigen zich nog herinneren. En je kreeg er nog vakbondsverlof voor ook! Er was een beeld ontstaan van een bond die alleen maar overlegt, waar actie folklore is. Gelukkig is dat aan het veranderen. Bij de schoonmakers, bij de leraren, in de zorg en in de industrie.

De FNV staat weer anders in het nieuws. Klaagden werkgevers twee jaar geleden dat de bond niemand vertegenwoordigde, tegenwoordig klagen ze erover dat de vakbond de verkeerde mensen vertegenwoordigt. Ze doen liever zaken met werknemers die niet van zich laten horen. Ik hoop dat deze brochure een bijdrage zal leveren om meer werknemers samen met hun FNV in beweging te brengen."

Bestellen: IBAN: NL03 INGB 00093 60757. Ten name van: LeesLinks. Onder vermelding van: "Lammers/vakbond". Inclusief verzendkosten: 3 euro 75 of via LeesLinks

Zie: socialisme.nu