Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Camera's plaatsen om bijstandsgerechtigden te bespieden

De gemeente Purmerend werkt er al jaren mee

Bijstandsbond

Onlangs is enige ophef ontstaan, omdat de gemeente Nijmegen camera's wil plaatsen om bijstandsgerechtigden in hun huis en op straat in hun buurt te bespieden. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat ze uitspoken. De gemeente Purmerend blijkt dat al jaren te doen.

Iedere dag word je tegenwoordig geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen om de bijstand strenger te maken, bijstandsgerechtigden te criminaliseren en de burgerrechten van hen af te pakken. Dan zijn het maatregelen van de regering dan van de gemeenten. Dan doet de VVD voorstellen, breed uitgemeten in de pers, om bijstandsgerechtigden te stigmatiseren. En zo gaat het maar door.
Op weg naar het volledig rechteloos maken van bijstandsgerechtigden en afschaffing van de bijstand. Doe als rechteloze burger maar een beroep op de voedselbank. Die bestaat van de kleine aalmoezen van de steeds rijker wordende rijken die geen belasting willen betalen en die een goed gevoel krijgen bij dat 'geven' op vrijwillige basis en zonder verplichtingen.
En o wee als je niet vreselijk dankbaar bent. Want de rijken en de sponsorende bedrijven willen pronken met hun geheel vrijblijvende goedheid die hen 'goodwill' oplevert, waarmee ze nog meer geld verdienen en dan moet je als rechteloze ontvanger dankbaarheid tonen, anders krijg je niets en kun je verrekken. Terug naar de charitas van de negentiende eeuw.

Foto minister Opstelten met spiedende ogen

Buren benaderd

Blijkens een melding die wij binnenkregen, werkt de gemeente Purmerend al minstens drie jaar met het plaatsen van camera's. En op een heel wat meer slinkse manier dan Nijmegen. Buren van bijstandsgerechtigden worden namelijk door gemeentefunctionarissen benaderd met de vraag of een camera heimelijk in hun huis geplaatst mag worden. Daarbij zijn ze zeer aanhoudend en praten ze op de buurman in. Ja, het gaat om iemand die fraude heeft gepleegd, dat kan toch niet, enzovoort. De melder heeft de functionarissen eruit getrapt ('ik ben geen NSB'er'), maar kan zich voorstellen dat velen op het verzoek van de gemeente zijn ingegaan.

Bijstandsbond, Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam, 020-6898806 - info@bijstandsbond.org