Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Israëlische burgers: aanvaarding voorwaarden Hamas

Einde geweld, blokkade en bezetting

Op zondag 20 juli stuurde een groep van meer dan twintig Israëlische burgers een brief naar de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement.1 Ze vragen de Europese instellingen Israël onder druk te zetten om de voorwaarden van Hamas voor een staakt-het-vuren te aanvaarden.

Bovendien tekenden op 21 juli 725 Israëlische burgers een Arabisch/Hebreeuwse online petitie, waarmee ze de voorwaarden van Hamas steunen en als basis zien voor onmiddellijke onderhandelingen.2

Wapenstilstand

Israëlische burgers aanvaarden voorwaarden voor wapenstilstand zoals voorgesteld door Hamas:

Wij, de ondertekenende burgers van Israël, roepen de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement op Israël onder druk te zetten om de voorwaarden (zoals gepubliceerd in de Israëlische en internationale media) voor een wapenstilstand van Hamas te aanvaarden.
De voorwaarden herhalen eerdere aanbevelingen die werden gemaakt door de Verenigde Naties en de Europese Unie en belangrijke mensenrechtenorganisaties, waaronder in het Goldstone Rapport.3 De weigering van de Israëlische regering om aan deze voorwaarden tegemoet te komen, resulteert in de opoffering van burgerlevens met het oog op een voortdurende bezetting en dwarsboomt het lang verwachte Palestijnse eenheidsakkoord.

Israëls weigering om in te gaan op alle politieke en diplomatische voorstellen die gemaakt worden door het Palestijnse leiderschap, regionale en internationale bemiddelaars, eist kostbare levens. Ze zorgt ook voor een toenemende bezorgdheid onder het Israëlische publiek dat door de regering verleid wordt met de retoriek dat er ‘geen partner’ zou zijn. Dit kan niet langer worden gedoogd.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van Hamas (volgens mediaberichten). We onderschrijven deze voorwaarden volledig als eerste stappen in de richting van een rechtvaardige oplossing in Israël/Palestina.
* De terugtrekking van Israëlische tanks aan de grens met Gaza.
* De vrijlating van alle gevangenen die werden gearresteerd na de dood van de drie jongeren.
* De opheffing van de blokkade en opening van de grenzen voor handel en personenverkeer.
* De oprichting van een internationale zee- en luchthaven, onder VN supervisie.
* Een verruiming van de toegelaten visserszone tot 10 kilometer.
* Internationalisering van de grens met Egypte in Rafah en de plaatsing van deze grens onder VN supervisie en van enkele Arabische staten.
* Internationale troepen aan de grenzen.
* Een verlichting van de voorwaarden voor toelatingen om te bidden aan de Al Aqsa Moskee.
* Een verbod op Israëlische inmenging in een verzoeningsakkoord.
* De heroprichting van een industriële zone en de verbetering in verdere economische ontwikkeling in de Gaza strook.

We zijn allen geschokt door de doden en verwoesting in Gaza. Echter, dit is geen simpele tragedie, maar een beleid. Het kan en moet worden veranderd. Het ligt in de handen van politieke leiders en vreedzame naties. We dringen erop aan snel te handelen, zodat Israël alle geweld ten opzichte van de mensen in Gaza stopzet, de blokkade en bezetting beëindigt en reële stappen zet in de richting van een rechtvaardige vrede.


1 Zie voor brief: http://www.eccpalestine.org/ (terug)
2 Zie voor petitie: http://www.atzuma.co.il/ceasefirenow (terug)
3 Zie voor Goldstone Rapport: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf(terug)