Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Maandag 24 maart 2014, vijf voor twaalf, Den Haag Centraal Station

Geen nieuwe kernwapens in Nederland

Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen voor Vrede

Op maandag 24 maart 2014 is er om vijf voor twaalf bij Den Haag Centraal Station een manifestatie van burgers die zich zorgen maken over de nucleaire veiligheid.

Wij leven in een land waar 13.000 agenten, 3.000 marechaussees en 4.000 militairen, twee F-16's en de marine opdracht krijgen er voor te zorgen dat: * ruim baan wordt gemaakt voor de grootmachten met duizenden kernwapens in hun arsenalen die de wereld zelfs met nieuwe generaties kernwapens willen opzadelen, * burgers die zich ook zorgen maken over de nucleaire veiligheid die dag geen stap mogen zetten in Den Haag; helaas worden alle demonstraties verbannen naar het stof van het Malieveld.

Oproep

Wij vinden deze beperkingen onacceptabel en zullen niet op het Malieveld, maar bij de Zebraklok voor het Haagse Centraal Station verzamelen. Om daar na toespraken van onder anderen Tweede Kamerlid voor de SP, Harry van Bommel en de voorzitter van Kerk en Vrede, Henk Baars op pad te gaan, vredelievende doch strijdbare liederen zingend, en proberen de samengestroomde machthebbers een brief met onze zorgen te overhandigen.

Wij achten de vrijheid van verzameling, van demonstratie en van meningsuiting verregaand uitgehold. De politie heeft zoals gebruikelijk instructies die bij geen gevolg tot aanhoudingen kunnen leiden.
We proberen er echter een vrolijke en positieve bijeenkomst van te maken en roepen iedereen op naar eigen verantwoordelijkheid geweldloos te handelen.