Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Derde stakingsronde in België - 8 december 2014 (1)

"Nooit eerder werd er zo gestaakt hier"

Free Van Doorslaer 1

Vanaf 's morgens vroeg vijf uur trokken piketploegen van de PVDA naar de verschillende stakingsposten in de provincie Vlaams-Brabant. Ze werden er hartelijk onthaald. Een onvolledig overzicht van deze dag van verzet, piketvuren en veel vastberadenheid.

Het is zes uur als we aan het piket van Caterpillar [machines] in Grimbergen aankomen. We worden er heel vriendelijk ontvangen. Ahmed die ons ploegje met zijn auto vanuit Leuven rondrijdt, was tot twee jaar geleden hier delegee van het ABVV. [Algemeen Belgisch Vakverbond] Het is een hartelijk weerzien met zijn collega's.

Pensioenpetitie en vuurtonnen

Er staat een groot stakerspiket van meer dan dertig man, delegees, militanten. Meer dan de helft van de arbeiders staakt mee en is niet komen opdagen. Volgens de ABVV-hoofddelegee zijn het vooral de pensioenmaatregelen van de regering die de mensen kwaad maken. Voor velen trekt dat een triestige streep door hun plannen. De pensioenpetitie wordt dan ook zeer ruim getekend. Veel uitleg is niet nodig "kom hier dat ik dat direct teken!" Bij het afscheid verzekert de hoofddelegee ons dat er nog nooit eerder zoveel gestaakt werd bij Caterpillar in Grimbergen.
Van Caterpillar rijden we naar Fabricom, niet zoveel verder. Aan de poort van de vestiging van Fabricom, een dochter van GDF Suez [energie], staat een mooi piket van rode en groene syndicalisten. Hier is alles afgesloten, met een hoog oplaaiend vuur en palletten. De paar auto's die aankomen tijdens ons bezoek aan 't piket moeten rechtsomkeer maken. Marc Verhoeven is hoofddelegee van de BBTK [Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden, ABVV], hij is een 'generatie syndicalist' vertelt hij, zijn vader was ook al vakbondsman. Hier klinkt Bob Marley en Nirwana en worden croissants uitgedeeld. De vuurtonnen zorgen voor licht en warmte.

Bruno Usewils is ABVV-hoofddelegee van de arbeiders. Hij vertelt dat hij de arbeiders van de verschillende ploegen in de refter heeft toegesproken en ingelicht over de regeringsplannen. Dat heeft de stakersbereidheid ongetwijfeld versterkt. Bij Fabricom GDF Suez werken ruim vijfduizend man, verspreid over talrijke vestigingen. Hier staan ook syndicalisten van Gent en andere vestigingen mee piket. "Vorige week stonden we aan het piket in de kanaalzone in Gent. Die was volledig afgesloten", glundert een jonge delegee met een duidelijk Gents accent.
Daarna passeren we de Makro in Machelen. Ook daar ligt alles stil en is de winkel gesloten. Hier is versterking uit verschillende andere bedrijven en vakbondsdiensten mee komen piket staan. Winkelkarretjes versperren de toegang tot de parking.

"Allemaal beslist door De Wever"

In Vilvoorde besluiten we onze ronde bij het piket van Komatsu Europe. [machines] We worden er direct begroet door BBTK-delegee Geert Ooms: "Haha, de mannen van de PVDA, zeker?" Hij staat midden in een vooral rood-groen stakerspiket. "Wat de regering doet is echt kiezersbedrog. Als de regering het been stijf houdt, moeten we verder doen. Begin januari opnieuw een grote betoging in Brussel en dan opnieuw een algemene staking. Vandaag zetten we hier een piket met de delegees, hier werken een kleine honderd mensen, wie wou komen werken kon dat vandaag nog, maar volgende week gaan we het wel grootser aanpakken. Ik zie een groot verschil met de acties tegen het generatiepact. 2 Vergeet ook niet dat deze regering maar verder zet wat de regering met de socialisten is begonnen."
Er is veel ambiance, nu en dan knalt een voetzoeker, maar chauffeurs van de vrachtwagens die passeren toeteren luid als aanmoediging. Er wordt gezwaaid en de duimen gaan ophoog.

Bij Danone in Rotselaar staat een piket van een twintigtal syndicalisten. De piketploeg die Danone bezoekt, wordt hartelijk ontvangen. De stakers zijn er niet vergeten dat de partij [PVDA] hen vorig jaar bij hun acties tegen de plannen van de multinational kwam steunen en nuttige financiële informatie bezorgde. In het bedrijf waar de productie in drie shiften van ongeveer dertig man verloopt, is maar vier man binnen, "de vier teamleiders die door de baas onder druk gezet werden", vertellen ze ons aan het piket. Ze zijn er vooral boos, omdat de regering de mensen tot hun 67 jaar wil laten werken, een indexsprong [ overslaan, dus géén indexering] wil opleggen en de jongeren geen enkel perspectief nog biedt.
En dan naar Duracel in Aarschot. Van de 450 werknemers zijn er maar een tiental komen opdagen. Ook daar wordt de PVDA-ploeg erg goed ontvangen door het dertig koppig piket. Er heerst een vrolijke enthousiaste stemming, Er zijn koffiekoeken en de vuurtjes zorgen voor de nodige warmte. Maar de vastberadenheid is er niet minder om. Aan het piket tekende Line De Witte van Comac [jongeren PVDA] dan ook de volgende waarschuwing aan het adres van de regering op: "Al deze maatregelen zijn beslist door De Wever in Antwerpen. Als hij niks toegeeft, gaan we ook kruispunten en autowegen afzetten." [De Wever is voorzitter van de rechtse regeringspartij Nieuwe Vlaamse Alliantie en burgemeester van Antwerpen].

Gepluimde kiekens en groene zure appelen

Hart boven Hard heeft verzamelen geblazen aan het Martelarenplein aan het station in Leuven. 3 Bijna tweehonderd fietsers brengen een bezoek aan de stakingspiketten, de grote in de stationsbuurt. Ze worden ook toegesproken door Dichter Des Vaderlands Charles Ducal. Dan gaat het naar de Valk in het stadscentrum. Ze krijgen er allemaal een 'groene zure appel' en worden toegesproken door ACV-voorzitter Leemans. [Algemeen Christelijk Vakverbond]
Het personeel van de Alma, het studentenrestaurant van de universiteit staakt ook. En verder trekt de fiets naar het grote piket van brouwerij ABInBev, waar een ruime groep stakers voor warmte, koffiekoeken en gezelligheid had gezorgd. Hier zorgde een windmachine dat hele ladingen pluimen de lucht in vlogen. Een verwijzing naar het 'gepluimd kiekenverhaal' van het ABVV.

Op de markt in Haacht hadden stakers van onder meer de nabijgelegen brouwerij een actie gepland. Twee bussen van ABVV, de ene met Nederlandstalige, de andere met Franstalige syndicalisten rijden van piket naar piket en arriveren in Haacht. Zij zorgen blijkbaar ook hier voor pluimen en veel wind, maar natuurlijk vooral voor de noodzakelijke solidariteit. ABVV-secretaris Rudy De Leeuw is hier aanwezig en zal er de actievoerders toespreken. De marktbezoekers worden op peren getrakteerd.

Staking sterk bij openbare diensten

De staking begon zondagavond om tien uur bij het spoor. In heel de provincie lag het spoorverkeer volledig stil. Ook bij de busmaatschappij De Lijn was de staking volledig en als er al een bus rondreed, was het er één van een privé-vervoersmaatschappij die een verpachte lijn uitbaat. Ook bij het centrale postgebouw op de Philipssite was de staking vrij algemeen - 95 procent stakers wordt ons verteld - en stonden stevige stakerspiketten. Wat de grote administratieve vestigingen betreft, ook daar was het decennia geleden dat de staking zo massaal was. Het VAC [vacature] was gebarricadeerd met dranghekken en er werd niet gewerkt. Hetzelfde beeld bij het provinciehuis waar grote piketten aanwezig waren. Hier had de LRB, de sector van de Lokale en Regionale Besturen van de ACOD de zaken goed aangepakt en waren zelfs delegaties van de LRB van Limburg hun collega's komen steunen. [ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten]
Ook in Leuven Centraal zijn ze kwaad op de regering en haar plannen om een minimumdienst in te voeren. Er staat een groot stakerspiket en er wordt massaal gestaakt. Het was opvallend dat op verscheidene plaatsen stakers van andere bedrijven of provincies hun collega's van Vlaams-Brabant kwamen helpen. Dat was zo bij de overheidsdiensten, maar ook bij de metaalcentrale en bij de Macro in Machelen. En bij de garages van het KBC-kantoor [verzekeringen] aan het Leuvense station stonden delegees van Delhaize [supermarkten].

Bij de Stadskantoren van Leuven lag het werk ook grotendeels stil. Eveneens werd er gestaakt bij de Vlaamse Openbare Instelling De Watergroep, die een groot deel van Vlaanderen van drinkwater voorziet. De Cadol in Heverlee, waar de technische diensten gevestigd zijn, lag stil en er stond een piket. Ook in de vestiging in Tienen stond bij De Watergroep een twintigkoppig piket. Het opleidingscentrum van de VDAB telt vandaag 80 procent stakers of afwezigen. [VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling] Omstreeks tien uur kwamen in het ACOD-gebouw in de Maria Teresiastraat meer dan tweehonderd militanten en stakers van de openbare diensten samen, waar ze werden toegesproken door een vastberaden nationaal ACOD-kopstuk Chris Reniers.

"Als zij niet buigen, wij ook niet"

Wanneer de verschillende piketploegen - het waren er veertien die vanuit Leuven in alle richtingen de baan op vertrokken - in de loop van de middag op het PVDA-secretariaat aankomen, vernemen we dat de staking veel succes kende. Zo was de staking volledig bij Terumo in Haasrode, bij Sapa in Landen, bij Brucargo in Zaventem. Bij Bosch in Tienen ... Op de vraag 'wat na 15 december' is er aan dit piket een vrij algemene eensgezindheid: "Dit kan niet stoppen, dit moet doorgaan." Sommigen willen zelfs na de 15de in één ruk doorgaan.
Bij Harol [zonweringen] klinkt het zo: "Als er onderhandelingen komen, niet toegeven, zolang ze in onze zakken zitten! Als zij niet buigen, wij ook niet!" Een bijna volledige staking zien we bij Coca-Cola in Londerzeel, bij Toyota in Diest.
Aan de Citrique in Tienen [citroenzuur] staat ook een groot stakerspiket van dertig, veertig man. Onze bezoekersploeg moet eerst een filterblokkade passeren voor ze aan het piket geraken. Er heerst een enthousiaste sfeer, alle vakbonden, rood, groen en blauw staan bij elkaar samen de situatie te becommentariëren. Geen piketvuur laait vandaag hoger op dan hier. Daarna trekt de bezoekersploeg naar Hoegaarden, vlakbij Tienen. Ook hier ligt de vestiging van ABInbev stil. De bazen hebben besloten alles dicht te houden, net als in Leuven.

Tot besluit kunnen we zeggen dat de stakers van Vlaams-Brabant vandaag de regering De Wever-Michel een serieuze muilpeer bezorgd hebben. En ook al lag het niet overal even plat, aan alle piketten werd ons wel verzekerd dat de 15de alles wel degelijk "dicht zal zijn en plat zal liggen". "Want zoals het nu is, kan het niet verder."

1 Eerder, 10 december 2014, verschenen bij: www.solidair.org (terug)
2 Een serie maatregelingen in 2005 door de regering Verhofstadt II, 'paars 1', ingevoerd, als een reactie op de zogenoemde vergrijzing om langer werken te stimuleren. (terug)
3 HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. (terug)