Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Denk aan Guantanamo en geheime gevangenissen

Over martelen gesproken

Maurice Ferares

Er is geen letter mogelijk ter verdediging of voor begrip van de daden van de Beweging voor een Islamitische Staat (ISIS). Maar daarmee is niet alles gezegd. Kijken we naar wat Westelijke landen aan voorbeelden hebben gegeven en nog steeds geven aan de ISIS.

Het was de Amerikaanse CIA die in een aantal Europese en Afrikaanse landen geheime gevangenissen had - en misschien nog heeft - waar gevangenen op alle mogelijke manieren gemarteld worden om informatie uit hen te krijgen. De Amerikanen deden dat, maar de 'democratische' regeringen in Europa en de ondemocratische in Noord-Afrika die de geheime gevangenissen op hun grondgebied toestonden, waren daarvan op de hoogte en deden niets.

Kindergevangenis

In de Amerikaanse gevangenis op Cuba Guantanamo is het zogenaamde waterboarding, waarbij de gevangene steeds opnieuw onder water wordt gedrukt, totdat hij bijna stikt, één van de middelen die de beulen toepassen. Dat geschiedde met de toestemming van president George W.Bush en zijn minister van defensie Rumsfeld.
Die methode hebben de ISIS-mannen van de Amerikanen geleerd en passen deze nu op Amerikanen toe. Zelfs de soort en kleur van de hemden die de ISIS gevangenen dragen, hebben ze van de Amerikanen overgenomen.

De gevangenen op Guatanamo zitten, zonder door een rechter te zijn gehoord en veroordeeld, jarenlang en voor onbepaalde tijd gevangen. Obama die tijdens zijn verkiezingsactie beloofde Guantanamo te zullen sluiten, is nog steeds in gebreke.

In het 'democratische' en 'menselijke' Israël heeft het Opperste Gerechtshof het martelen van gevangenen goedgekeurd. Voor de kinderen in de kindergevangenis - jaarlijks 600 tot 700 die volgens de Verenigde Naties gemarteld worden - is dat een afgrijslijke zaak De beulen vinden daarin hun rechtvaardiging.