Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Genocide in voormalig Zuid-Celebes

Proces tegen de Nederlandse staat

Maurice Ferares 1

De eerste berichten over de massamoord in Zuid Sulawesi (tijdens de Nederlandse bezetting: Zuid-Celebes) verschenen in 1947 in het Engelse blad The Daily Worker. Volgens dat blad bedroeg het aantal Indonesische mannen, vrouwen en kinderen dat vermoord werd tussen de 20.000 en 40.000. De hoofdschuldige aan deze genocide was kapitein R Westerling, commandant van de DST ( Depot Speciale Troepen), die eigenhandig veel onschuldige mensen heeft doodgeschoten. 2

Deze Westerling, de uitvoerders van zijn bevelen en ook de politiek verantwoordelijken voor deze afschuwelijke daden, de ministers in de regeringen uit die tijd zoals die van de PvdA, het CDA, de VVD en de CHU zijn nimmer voor een rechter gedaagd en dus ook nooit bestraft. Dit was het gevolg van een besluit van de Tweede Kamer om misdaden die door Nederlanders in Indonesië waren gepleegd, als verjaard te beschouwen.

Den Haag 28 augustus 2014

Nederland is één van de weinige landen in de wereld waar de plegers van genocide niet werden en worden vervolgd. De verklaring hiervoor is simpel. De nazaten van politici als Drees, Schermerhorn, Jonkman, Mansholt en Lieftinck (allen PvdA), Beel, Fiévez en Witteman (allen CDA), Stikker (VVD) en Schokking (CHU), hebben er alles voor over om hun politieke vaders niet in de beklaagdenbank te zien. En dat is toch in de rechtsstaat Nederland, waarover ze zo'n grote mond hebben. Een zaak van elementaire gerechtigheid, van gewoon burgerlijk fatsoen. Daarmee zijn zij medeplichtig aan de misdaden van hun voorgangers. Zelfs aan enkele nakomelingen van vermoorde vaders weigert de regering recht te doen. Vandaar dat op 28 augustus 2014 voor de Haagse rechtbank een proces moet worden gevoerd door drie nabestaanden om een overigens uiterst bescheiden smartengeld voor het geleden leed te krijgen.


1 Dit jaar publiceerde Maurice het boek De revolutie die verboden werd. Indonesië 1945-1949 - Abigador Amsterdam, 2014; www.abigador.nl (terug)
2 Zie: J.A. De Moor, Westerling's oorlog. Indonesië 1945-1950. De geschiedenis van de commando's en parachutisten in Nederlands-lndië 1945-1950 - Balans Amsterdam, 1999. (terug)