Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Een criminele daad van collectieve bestraffing

Verklaring kritische Israëli's in Nederland - gate48

Wij, leden van gate48, een platform voor kritische Israëli's in Nederland, volgen de escalatie van het geweld en het onnodige verlies van levens in Israël/Palestina met veel pijn en bezorgdheid. Israël heeft het recht om haar bevolking te beschermen, maar het bombarderen van een dichtbevolkt gebied en het doden van onschuldige burgers in Gaza is een criminele daad van collectieve bestraffing.

Net als vorige aanvallen op Gaza, zal ook deze operatie de raketbeschietingen niet stoppen en zal het de vijandelijkheden niet beëindigen. Wij roepen daarom op tot een onmiddellijke beëindiging van de Israëlische militaire operatie in Gaza.

Oproep Nederlandse regering

De huidige escalatie die begon met de gruwelijke ontvoering en moord van drie Israëlische jongens, kan niet uit de context worden gehaald. Palestijnen wonen al tientallen jaren onder een wrede en onrechtvaardige bezetting die hen berooft van hun fundamentele mensenrechten en die vele onschuldige levens heeft gekost. Geen misdaad, hoe afschuwelijk ook, rechtvaardigt het straffen van een hele bevolking. Veiligheid voor beide volkeren kan alleen worden bereikt door de opheffing van de blokkade van Gaza en de beëindiging van de bezetting.

Sinds de ontvoering en moord op de tieners, hebben Israëlische politici het geweld en de oproepen tot wraak door het Israëlische publiek niet geprobeerd te stoppen. Integendeel: zij gebruikten de media telkens om het publiek verder op te hitsen en om haat en woede tegenover Palestijnen te verspreiden. Dit leidde uiteindelijk tot de gruwelijke moord op een Palestijnse jongen die levend werd verbrand. Hoewel veel Israëlische politici deze moord meteen veroordeelden, namen zij geen verantwoordelijkheid voor hun rol in het oplaaiende en onbedwingbare geweld tegen Palestijnen binnen en buiten Israël.

De huidige aanvallen hebben al 36 burgers in Gaza gedood, waarvan 11 kinderen. Collectieve straf is een onacceptabel antwoord op elke vorm van geweld. Wij roepen de Nederlandse overheid, als onderdeel van de Europese Unie, op om van Israël te eisen een onmiddellijk einde te maken aan de Israëlische militaire operatie.

Zie: www.gate48.org