Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

DE DEMOCRATIE WON OPNIEUW

Het Griekse volk heeft getrouw aan zijn traditie
opnieuw de machtigen verslagen.
In het land dat meer dan tweeduizend jaar geleden
de bakermat was van de democratie in de wereld,
bleek die democratie in staat ook de moderne
oligarchen een geweldige nederlaag te laten lijden.

De opzet van het Europese kapitaal was de regering
van Syriza ten val te brengen.
En te verhinderen dat andere volken het Griekse
voorbeeld zouden volgen. Die opzet is mislukt.
Toch zullen de geldbazen er alles aan doen om
Griekse voorbeeld te vernietigen.

Wat in Griekenland is gebeurd, is het voorbeeld
voor alle onderdrukten in de wereld.
Hun taak is nu zich aaneen te sluiten voor
de strijd tegen rechteloosheid, uitbuiting en
voor vernietiging van de macht van het
ondernemerdom.

In eerste instantie gaat het er nu om solidair te zijn met
het Griekse volk en meehelpen iedere aanval af te slaan.
Politieke partijen en vakbonden van de werkenden in alle
landen hebben de plicht tot actie over te gaan om het Griekse
volk met woord en daad te steunen en ook zelf voorbereidingen
te treffen voor een afrekening met het kapitalisme.

Maurice Ferares
(5 juli 2015)