Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

DE TIJD DRINGT

Hij houdt het lang uit
die regering van de burgerbazen
met zijn neoliberale sociaal-
democratische bijzit

het succes is groot
honderdduizenden werklozen
en nog veel meer die ten onder gaan
door schulden
in dit kleine land

de burgerbazen zijn gewend
de crises van hun systeem
af te wentelen op de werkenden,
de jeugd, de ouderen en de zwakken

de sociaaldemocraten lenen zich ervoor
de daden van de uitbuiters te verdedigen
daarvoor worden ze goed betaald

ze zijn pacifisten, tegenstanders
van een gewelddadige overname
van de macht door de onderdrukten

hun beloning bestaat uit ministersposten
burgemeesters- en wethoudersbanen
en na dat feest kunnen ze in de zaken
van de bazen terecht of krijgen ze een zak
commissariaten thuis bezorgd.

De tijd dringt voor recht en menselijke waardigheid
voor een afrekening met het kapitalisme.

Maurice Ferares

De bundel, waarvan "De tijd dringt" deel uitmaakt, is te bestellen bij:
NL52 ABNA0557142210, 12 euro 50, inclusief verzendkosten, t.n.v. M. Ferares.