Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Ter discussie - graag reacties

Een nieuw perspectief

Maurice Ferares

Het streven naar een democratische, actieve en effectieve vakbeweging is een uiterst belangrijke zaak voor hen die opkomen voor een niet hiërarchische maatschappij. Het kenmerk van de kapitalistische maatschappij is niet dat er armen en rijken zijn, zoals de Franse econoom Thomas Piketty stelt, maar de sociale relatie tussen degenen die de bezitters zijn van de productiemiddelen en degenen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van de wil van die bezitters om hen te werk te stellen.

Een voorbeeld: als de investeerders niet genoeg winst kunnen maken in een bedrijf sluiten ze de zaak en staan de werknemers weerloos op straat. Het is daarom dat marxisten als belangrijkste voorwaarde voor de vestiging van een niet hiërarchische - lees: socialistische - maatschappij, de socialisatie van de productiemiddelen stellen. Alle middelen voor de productie en distributie in bezit en beheer van de gemeenschap, onteigening van de naar verhouding kleine groep bezitters. Nooit heeft iemand de economische en politieke opvattingen van Marx kunnen weerleggen. Maar theorie is een zaak, de dagelijkse realiteit wat anders.

Groepen van gelijkgezinden

Politieke partijen van degenen die hun brood met werken moeten verdienen en de massavakbeweging zouden tezamen moeten opkomen voor die nieuwe maatschappij en zich niet beperken tot uitsluitend verbetering van de leefomstandigheden onder het kapitalisme. Zelfs het vroegere idee dat het mogelijk zou zijn het kapitalisme 'geweldloos' te reformeren, is losgelaten.
Aan die situatie dient niet alleen om redenen van menselijkheid, maar ook om die van beschaving en eerlijkheid tegenover de werkenden, een eind te komen. Er zijn aanzetten in zowel de Socialistische Partij als in de FNV voor de vorming van groepen van gelijkgezinden. Gelijkgezinden die niet alleen hun partij en vakorganisatie op een verder gelegen doel willen richten dan alleen betere leefomstandigheden onder het kapitalisme.

Het is tijd dat zij zich presenteren, niet als tegenstanders van hun organisatie, maar als de beste kameraden die haar zo effectief mogelijk willen maken.