Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Omsingeling Europese Raad en andere acties 1

Euromarsen naar Brussel 1-15 oktober 2015

Piet van der Lende

Uit vier hoeken van Europa worden Euromarsen van sociale bewegingen en vakbondsgroepen naar Brussel gehouden om op 15 oktober de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden te omsingelen.

Afbeelding leuze van Euromarsen
Vanuit Gibraltar in Spanje, Londen in Engeland, Athene in Griekenland en vanuit Berlijn in Duitsland willen de actievoerders met deze marsen een debatruimte en een dialoog tot stand brengen tussen de Europese volkeren om dan samen de contouren van een andere Europese Unie naar Brussel te brengen, open tegenover de wereld en gemaakt op basis van solidariteit.

Oxi! Basta! Enough!

In het teken van hun winsten en de concurrentie vallen de Europese elites de sociale rechtvaardigheid aan, de democratie, het klimaat en ze maken van Europa de speelbal van hun eigenbelang. Ze maken gebruik van chantage en vernederen al degenen die weerstand bieden, ze zaaien angst, ze doen beroep op nationalisme en racistische verdeling om aan de macht te blijven en beweren dat er geen alternatief is.

Nochtans werken wij alternatieven uit door onze strijd die veelvuldig en gevarieerd is. Onze solidariteit kent geen grenzen, onze kracht zit in een Europees OXI!, Basta!, Enough! Laat ons nu aan een ander Europa bouwen!

* Omdat het soberheidsbeleid en de schuld ons armer maken en onze sociale, economische en democratische rechten vernietigen.
* Omdat we armoede en precaire levensomstandigheden verwerpen.
* Omdat de vrijhandelsakkoorden TTIP, CETA, TISA, ACP, APE, TTP en andere de macht van multinationals vergroten, de planeet vernielen en de democratie uithollen.
* Omdat we ons inzetten tegen het racisme en het seksisme!
* Omdat we de corruptie en de fiscale paradijzen afwijzen!

Ons NEEN! is een JA! aan de gelijkheid, de economische en sociale rechten en aan een echte democratie, een JA! aan een vermindering van de schulden, een JA! aan de klimaatrechtvaardigheid. Met de Euromarsen van oktober 2015 zullen we vanuit de vier Europese windstreken naar Brussel marcheren, we zullen de machthebbers en hun geheime onderhandelingen omsingelen, we zullen debatteren en manifesteren. Doe met ons mee!

Actiedagen in Brussel en Namen

Vanaf 14 oktober wordt in Brussel een Europese top van regeringsleiders en staatshoofden gehouden. De deelnemers aan de Euromarsen gaan samen met anderen op deze en volgende dagen actievoeren.
Op 15 oktober komen de marsen aan in Brussel en verschillende sociale bewegingen, waaronder de Belgische alliantie D19-20, zullen de Eurotop van de staats- en regeringsleiders omsingelen met vele geweldloze acties. Dit gebeurt vanaf 12.00 uur bij Rue de la Loi (Wetstraat) en Parc du Cinquantenaire.
Op 16 oktober is de dag van de tegentoppen. Er zijn weer acties en debatten. Onder andere een betoging tegen de armoede in Namen, een burgerconferentie tegen de schulden en in Brussel een meeting en workshops over de voortgang van acties in Belgie en Europa.2
Op 17 oktober is een Europese betoging ter gelegenheid van de internationale dag tegen armoede. Begin 14.00 uur bij het Europese Parlement.
Van 13-18 oktober is verder het NO-TTIP kamp in Brussel.3


1 Zie: http://www.ox15.eu/nl/actions. Zie ook: http://bijstandsbond.blogspot.nl/2015/09/de-euromarsen-naar-brussel.html
Zie voor informatie over eerdere Euromarsen: http://www.bijstandsbond.org/Internationaal/contact.htm
(terug)
2 Meer informatie: http://www.d19-20.be/nl
(terug)
3 Meer informatie: http://campnottip.noblogs.org
(terug)