Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

IK WACHT NOG STEEDS

Geen water of wind doodde hen
wier naam ik draag

niemand kwam onder puin vandaan
werd op een vlot in zee of onbewoond
eiland aangetroffen

zelfs de kleinste konden ze niet redden
verstoppen onder een balk of achter een
gesloten deur
overal loerde de dood

niemand werd bevrijd
geen van hen kwam ergens aan
ver weg in een vreemd land

ik wacht nog steeds op ze.

IK WACHT NOG STEEDS is de titel van de bundel met 23 gedichten van Maurice Ferares die één dezer dagen verschijnt. Het zijn gedichten over vervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bundel is te bestellen via: m.ferares@kpnmail.nl; de prijs is £ 12,50 voor intekenaars. Voor hen worden geen verzendkosten in rekening gebracht: NL52ABNA0557142210 tnv. M. Ferares.