Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Rapport van Oxfam Novib over sociale en economische ongelijkheid

Opmerkelijke feiten

Maurice Ferares

In Europa zijn armoede en inkomensongelijkheid tot schokkende en onaanvaardbare hoogtes gestegen, zo stelt het nieuwe rapport "A Europe for the Many, Not the Few" van Oxfam Novib dat 9 september 2015 uitkwam. Het bevat opmerkelijke feiten.

Een citaat: "Rijken profiteren het meest van de economische groei en de armen worden het hardst getroffen door bezuinigingen." De oorzaak van die situatie is volgens het rapport "dat de rijken in Brussel veel invloed hebben dankzij de lobby-cultuur".

Meer en meer armen

Dat werpt de vraag op welke rol lobbies speelden bij de voordracht van de toen nog in functie zijnde Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Timmermans tot vicevoorzitter van de Europese Commissie en bij de benoeming van de huidige Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep. Dat die twee gekozen zijn op grond van capaciteiten is hoogst onaannemelijk. Ook is het interessant te vernemen welke rol de Nederlandse regering en Nederlandse grote ondernemers hebben gespeeld bij die benoemingen. Een parlementaire enquête zou op zijn plaats zijn, gezien het grote belang van de beslissingen die in Brussel worden genomen.

Een tweede citaat dat aan het denken zet: "Tussen 2009 en 2013 zijn er in Europa 7,5 miljoen armen bij gekomen. Er dreigt armoede voor een derde van de Europese bevolking. Hervormingen die aan bepaalde landen zoals Griekenland zijn opgelegd, hebben de armen het sterkst geraakt."

Deze feiten in het Oxfam Novib rapport, hoewel voor een deel niet onbekend, bewijzen hoe noodzakelijk het is een einde te maken aan de macht van de ondernemersclub in Brussel en om in Nederland een regering aan de macht te brengen die breekt met het beleid van Rutte en zijn kompanen. Dat temeer, daar die regering er niet in slaagt het aantal van 600.000 werklozen omlaag te brengen. Bovendien gaan bij haar belastingplannen de 800.000 armste mensen er in inkomen op achteruit. En dat wordt een feestbegroting genoemd. Voor die allerarmsten is het allerminst een feest en niet alleen voor hen. Echter wel voor onder anderen de tweeduizend multimiljonairs die elk meer dan 25 miljoen euro bezitten, tezamen enige tientallen miljarden (de Volkskrant, 17 september 2015).


Zie: Oxfam, A Europe for the Many, Not the Few

Foto