Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Demonstratie en workshops 10 oktober 2015 in Amsterdam

Sla alarm tegen TTIP

FNV

In het beoogde vrijhandelsverdrag TTIP tussen de bazen van de Europese Unie en de Verenigde Staten staat genoteerd hoe onze rechten, onze gezondheid en ons milieu worden gereduceerd tot handelsbelemmeringen.

Afbeelding Stop TTIP
Onze rechten, onze gezondheid en ons milieu zijn belangrijker dan handelsbelangen! Daarom slaan we samen met andere organisaties, onder andere Milieudefensie en Greenpeace, op zaterdag 10 oktober "TTIPALARM". Kom ook, verhef je stem en stop TTIP!

Programma

Om 13.00 uur begint de demonstratie op het Jonas Daniel Meijerplein, bij de Dokwerker in Amsterdam.
Daarna zijn er zeven workshops in twee rondes over de gevolgen van TTIP en mogelijke campagnes om TTIP te stoppen. Plaats: LAB111, Arie Biemondstraat 111 Amsterdam. Maximale deelname: vijfhonderd mensen. Aanmelden: http://www.stopttip.nl.

Ronde n begint om 16.00 uur.
* TTIP en democratie. Straks zullen de VS en de EU, gedomineerd door het bedrijfsleven, gezamenlijk nieuwe regels afstemmen. Een grote aantasting van de democratie. Met Paul de Clerck (Friends of the Earth Europe) en Roos van Os (SOMO).
* TTIP en gezondheid. Wat zijn de gevolgen voor zorgpersoneel en welke gezondheidsrisico's lopen we? Wat is de invloed op voeding en medicijnprijzen? Met Ella Weggen (pleitbezorger mondiale gezondheid bij Wemos), Remco van de Pas (Instituut Tropische Geneeskunde Antwerpen en verbonden aan Instituut Clingendael) en Lot van Baaren (bestuurslid FNV voor de sector Zorg & Welzijn).
* TTIP en klimaat. Een economie die niet is gebaseerd op gas en kolen is mogelijk, maar kunnen we de komende decennia die omschakeling wel maken als het TTIP-verdrag getekend wordt? Met onder anderen Evert Hassink (Milieudefensie) en Willem Wiskerke (Greenpeace).
* TTIP en banen. Met TTIP worden meer economische groei en meer banen beloofd. Wat zijn deze beloftes waard? Wat betekent TTIP voor de arbeidsomstandigheden van werknemers en voor werknemersrechten? Met Patrick van Klink en Huub de Rouw (beiden lid van het FNV Ledenparlement).
* TTIP en voedsel. Welke gevolgen zal TTIP mogelijk hebben voor landbouw en onze voedselvoorziening? Met Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument), Bart Combee (directeur Consumentenbond), Sieta van Keimpema (voorzitter van de melkveehoudersorganisatie Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van de European Milk Board) en Ingrid Jansen (voorzitter van Nederlandse Vakbond Varkenshouders).

Ronde 2 is meer actiegericht en begint om 17.00 uur.
* Hoe een STOP TTIP campagne op te bouwen? In een 'open space-werkvorm' laten we de aanwezigen hun vraag, aanbod of idee 'pitchen' en werken we in kleinere groepen een paar thema's uit. Die worden gepresenteerd aan de groep. We maken vervolgafspraken en verzamelen de ideen, contacten en initiatieven.
* Maak de gemeente TTIP-vrij. Steden als Amsterdam, Haarlem en Tilburg hebben zich al 'TTIP-vrij' verklaard. Wat zijn precies de bedreigingen van TTIP voor gemeentelijk beleid?Hoe kunnen inwoners bijdragen aan het TTIP-vrij maken van hun stad of dorp.