Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Een Grenzeloos geschrift, nieuwe brochure over de vakbeweging

Socialisten in de vakbeweging

Hans Boot 1

In juni van dit jaar bracht Grenzeloos de brochure Onze vakbeweging uit. Daarin kwamen zeven vakbondsactivisten aan het woord. Het eerste artikel - Rob Marijnissen en Patrick van Klink, Onze vakbeweging, een reactie op linkse kritiek - leidde tot de nodige discussie en reacties. Met name door (leden van) de Internationale Socialisten (IS). In een nieuwe brochure Socialisten in de vakbeweging bespreken Rob en Patrick de kritiek op hun eerdere artikel.

Voorkant brochure

Is een dergelijke discussie tussen Grenzeloos en IS ook voor lezers buiten de directe kring van die organisaties interessant en relevant? De redactie van Grenzeloos denkt terecht van wel, omdat die discussie in wezen draait om de vraag wat socialisten en andere linkse activisten kunnen en moeten doen in de vakbeweging en concreet in de huidige FNV.

Democratisch en activerend

Moeten 'linksen' zich beperken tot vakbondswerk aan de basis en het organiseren van een kritisch netwerk, of moeten en kunnen ze - zoals Patrick en Rob bepleiten - op alle niveaus van de bond hun verantwoordelijkheid nemen. Het antwoord op die vraag kan niet los gezien worden van een analyse en beoordeling van de ontwikkeling van de FNV in de afgelopen periode.
Over die ontwikkeling heeft Grenzeloos de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd. Vooral in de vorm van artikelen van of interviews met kaderleden die daar nauw bij betrokken waren. De discussie met de IS heeft Grenzeloos geïnspireerd om naast een meer algemene stand van zaken, een beoordeling te maken van wat het vernieuwingsproces van de FNV tot nu toe heeft opgeleverd.

Meer dan een tussenbalans kan dat niet zijn. Het vernieuwingsproces is pas een paar jaar aan de gang en de nieuwe structuur van de FNV is net twee jaar in werking. Een organisatie als de FNV met meer dan een miljoen leden, duizenden kaderleden en vele honderden betaalde medewerkers heeft veel weg van een mammoettanker, waarvan de koers maar langzaam verlegd kan worden. Veel te langzaam. Maar de centrale vraag is of er van een verandering van koers sprake is en vooral hoe socialisten en andere linkse activisten een koersverandering in de richting van een democratischer en meer activerende vakbond kunnen stimuleren.
Daarover gaan de twee artikelen in deze brochure.

1 Een beknopte verse van de inleiding in "Socialisten in de vakbeweging", september 2015. De brochure is te bestellen en te downloaden bij: www.grenzeloos.org/geschriften?language=nl (terug)