Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Brief aan leden van het FNV-ledenparlement, 23 februari 2015

Verhouding Menzis/FNV

Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen

Het lidmaatschap van de FNV biedt vele voordelen voor de leden. De FNV heeft met diverse bedrijven afspraken gemaakt over producten en diensten waar vakbondsleden hun financiŽle voordeel mee kunnen doen. Daar lijkt op zich weinig mis mee.

Toch vragen wij ons af op basis van welke criteria de FNV in zee gaat met deze bedrijven. In het bijzonder maken wij ons zorgen over de ziektekostenverzekeraar Menzis die door de FNV aan zijn leden wordt aangeprezen. Menzis is ťťn van de grootste zorgverzekeraars in Nederland.
Het zal U als leden van het parlement bekend zijn dat deze grote zorgverzekeraars in sterke mate kunnen bepalen hoe de gezondheidszorg in Nederland wordt ingericht. De kwestie is nu in hoeverre een ziektekostenverzekeraar als Menzis in de gezondheidszorg zich verhoudt tot de visie, missie en het beleid van de FNV.

Een aantal zaken vraagt daarbij de speciale aandacht; zaken waarvoor we de laatste jaren al vaak aandacht hebben gevraagd vanuit de voormalige Abvakabo FNV.

  1. De werkgelegenheid in de zorg.
  2. De toegankelijkheid van de zorg.
  3. De kwaliteit van de zorg.
Zie voor een korte toelichting de bijlage hieronder.

In hoeverre worden bovenstaande drie zorgpunten ook gedeeld door Menzis? Volgens ons kunnen de werkgelegenheid in de zorg, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg het beste mede worden gerealiseerd in een lokaal ziekenhuis. Het belang van 'dichtbij huis gelegen ziekenhuis wordt zwaar onderschat, nog los van de financiŽle gevolgen die een verder afgelegen ziekenhuis met zich brengt. Bovendien 'wordt de werkgelegenheid binnen de zorg verder afgebouwd door het opheffen of afslanken van streekziekenhuizen. De Zeeuws Vlaamse bevolking kan wat dit laatste punt betreft van ondervinding spreken.

We vragen het ledenparlement de volgende zaken te (laten) onderzoeken:

  • Op basis van welke argumenten heeft de FNV gekozen voor Menzis?
  • Past de gevonden argumentatie binnen het beleid, missie en visie van de FNV?
  • Zijn er voldoende redenen om op zoek te gaan naar een alternatieve ziektekostenverzekeraar?

Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen roept U op om kritisch te kijken naar de relatie met Menzis en indien nodig een nieuwe afweging te maken bij het kiezen van een voordelige ziektekostenverzekeraar voor de FNV, uitgaande van het belang van de FNV-leden, maar ook uitgaande van de sociale visie van de zorgverzekeraar, in de lijn van de verwachtingen van een actieve vakbond.

Uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet ziende, teken ik in afwachting, namens Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen,
met vakbondsvriendelijke groeten,

Luc Brusselaers,
Secretaris Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen.


Bijlage

Toelichting werkgelegenheid in de zorg
Door verzekerden te verplichten naar gecontracteerde ziekenhuizen te gaan, zal de werkgelegenheid in kleinere regioziekenhuizen afnemen. Voor velerlei behandelingen kunnen patiŽnten immers niet meer terecht in het ziekenhuis 'om de hoek'. Dit betekent dus een afname aan medische behandelingen, waardoor minder personeel nodig is.
Behalve minder bereikbare medische zorg, afbraak van werkgelegenheid in de regio (ook bij toeleveringsbedrijven.

Toelichting toegankelijkheid van de zorg
Meer en meer zullen patiŽnten zich moeten laten behandelen in een gecontracteerd ziekenhuis voor een specifieke ingreep. Dit betekent voor de patiŽnt en de familie een langere reistijd naar een ziekenhuis dat ver van de eigen woonplaats ligt. Kleinere ziekenhuizen zullen gedwongen worden te sluiten of dusdanig in te krimpen dat slechts een basisziekenhuis/polikliniek overblijft. De zorgverzekeraars zullen uiteindelijk het lot van de ziekenhuizen kunnen bepalen.
De grote vier zorgverzekeraars, waaronder Menzis(?), voorzien in de afbouw van 60 procent van de bestaande ziekenhuizen.

Toelichting kwaliteit van de zorg
Gezondheidszorg is een zaak die heel de mens en iedereen aangaat. Het is ongewenst dat voor iedere behandeling die iemand dient te ondergaan, men al vrij snel gedwongen wordt om zich tot een ander gespecialiseerd ziekenhuis te wenden. Juist door zoveel mogelijk behandelingen in ťťn ziekenhuis te kunnen laten plaatsvinden, houden de behandelende artsen van nabij meer zicht op de gezondheidstoestand van hun patiŽnt. De gezondheidstoestand die van meer dan alleen pure (medisch)technische handelingen afhangt. Met name ouderen hebben vaak meerdere klachten die beter in samenhang dan afzonderlijk aangepakt kunnen worden.
Medische verzorging dicht bij huis geeft onmiskenbaar positiever resultaten bij een genezingsproces.