Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

FNV ledenparlement tegen TTIP en CETA 1

Acties in een hogere versnelling

De FNV gaat haar acties tegen TTIP en CETA versterken, zo besloot kort geleden haar ledenparlement.2 Dit hoogste beleidsbepalende orgaan van de bond sprak zich tevens in meerderheid uit voor intensivering van de samenwerking met andere organisaties.

Logo TTIP referendum Al eerder, maart vorig jaar, besloot het ledenparlement dat de FNV actie ging voeren tegen de internationale handelsverdragen TTIP, CETA en TISA.3 Geld en menskracht werden vrijgemaakt en een speciale landelijke kadergroep zou de acties vorm geven. Vanaf dat moment zijn de leden opgeroepen om de internationale petitie tegen TTIP te ondertekenen, nam vervolgens de FNV deel aan publieke acties, vonden tientallen informatiebijeenkomsten plaats en werd materiaal over TTIP en andere handelsverdragen verspreid. Ook was de FNV één van de organisatoren van de tegen TTIP gerichte demonstratie die op 10 oktober 2015 door Amsterdam liep.

SER-advies

De FNV was intensief betrokken bij de totstandkoming van het advies over TTIP van de SER (Sociaal Economische Raad). Minister Ploumen van internationale handel heeft de SER gevraagd een advies uit te brengen over "hoe de EU en haar lidstaten kunnen garanderen dat TTIP geen negatieve gevolgen heeft voor ons Europese model, met nadruk op de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden".
Het uiteindelijke SER-advies, waarmee het ledenparlement van de FNV instemde, geeft geen oordeel over TTIP, maar formuleert een aantal criteria om een eventueel akkoord te kunnen beoordelen.4 De FNV vertaalde dit in zeven punten waaraan internationale handelsverdragen moeten voldoen.5 Deze punten onder de kop "TTIP: anders of niet" wekte de indruk dat de FNV zich niet meer onomwonden keerde tegen dit en andere verdragen. Een motie van het ledenparlement weerlegde dit: "Het LP betreurt de verwarring die is ontstaan over de nieuwe tekst op de website en het pamflet over TTIP. Wij zijn tegen TTIP zolang niet aan onze voorwaarden is voldaan." Daarnaast wil het ledenparlement dat er zo snel mogelijk materiaal komt om het FNV standpunt duidelijk te maken en dat de "samenwerking met andere organisaties die zich verzetten tegen TTIP versterkt moet worden voortgezet".

De oproep van een aantal organisaties voor een referendum over TTIP en CETA is inmiddels door meer dan 150.000 mensen ondertekend.6 De FNV zal hierover op korte termijn een standpunt innemen. Het ledenparlement is van mening dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren.1 Dit is een verkorte versie van een artikel van Willem Bos in Grenzeloos, 20 mei 2016 - http://www.grenzeloos.org/content/fnv-ledenparlement-wil-acties-tegen-ttip-en-ceta-hogere-versnelling (terug)
2 TTIP: Transatlantic Trade & Investment Partnership. CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement. Handelsverdragen tussen de Europese Unie en respectievelijk de Verenigde Staten en Canada. Over de eerste wordt al jaren onderhandeld, de tweede is vastgelegd. (terug)
3 TISA: Trade in Services Agreement, een internationaal handelsverdrag van 23 partijen, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten. (terug)
4 Zie: https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/ttip.aspx (terug)
5 Zie: https://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/fnv-internationaal/ttip/ttip-anders-of-niet/ (terug)
6 Zie: https://ttip-referendum.nl/ (terug)