Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Boek - De macht van de megaonderneming

Naar een rechtvaardige internationale economie

Afbeelding omslag boek

Mega-ondernemingen wurmen zich in alle aspecten van onze samenleving. Met patenten en copyright privatiseren ze onze kennis en creativiteit. Ze zijn goed in belastingontwijking. Ze springen niet voorzichtig om met milieu en grondstoffen. Kortom, op de handelswijzen van grote ondernemingen valt veel aan te merken, maar hun wangedrag blijft meestal ongestraft.

Joost Smiers, Pieter Pekelharing en John Huige laten met veel gegevens zien dat het grootbedrijf de democratie heeft overgenomen. Maar daar blijft het niet bij. In "Macht van de mega-ondernemingen" bieden ze alternatieven. Ze schetsen wat de frontlijn van een nieuwe progressieve politiek zou moeten zijn. Weg met schaalvergroting, handelsakkoorden en door ondernemers geclaimde intellectuele eigendomsrechten!

Een verademing

De drie auteurs stellen zich als doel de economische verhoudingen wereldwijd rechtvaardiger te maken en komen tot de volgende voorstellen:
* Beteugeling van het neoliberale principe van ongeremde, mondiale vrijhandel.
* Bestraffing van misdaden van ondernemingen en ondernemers.
* Afschaffing van het systeem van intellectuele eigendomsrechten, evenals van beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders.
* Invoering van proactief mededingingsrecht dat dominante ondernemingen kleiner van schaal maakt, zodat geen enkel bedrijf de markt kan overheersen.
* Inbedding van het bedrijfsleven in onze samenlevingen.

Peter Mertens, voorzitter van de Belgische Partij Van De Arbeid geeft het volgende commentaar:
"In de maalstroom van valse profetieŽn over vrije markt en vrijhandel biedt "Macht van de mega-onderneming" houvast. Het is een verkenning van de huiveringwekkende wereld die schuil gaat achter acroniemen [afkortingen] als TTIP en CETA. Stellen we ons een wereld voor, waarin nationale staten de rode loper uitrollen voor de slechts enkele honderden niets ontziende mega-ondernemingen die straffeloos wegkomen met financiŽle malversaties, milieumisdrijven en schendingen van mensenrechten. Spaar- en pensioencenten worden ingezet voor speculatie. Traditionele kennis, publiek onderzoek en culturele expressies worden omgezet in intellectuele eigendomsrechten.
Dit boek heeft de verdienste de huidige status quo te bevragen en op zoek te gaan naar een economie op mensenmaat. Het durft verder te denken dan het absolutisme van het grote private eigendom: een verademing in het debat!"

J. Smiers, J. Huige, P. Pekelharing, Macht van de mega-onderneming. Naar een rechtvaardige internationale economie. Uitgeverij van Gennep, Amsterdam, 2015. Prijs 22 euro 95.