Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Onderzoek naar positie arbeid(st)ers in kledingindustrie

Nederlandse bedrijven in India - minder dan minimumloon

Landelijke India Werkgroep en Schone Kleren Campagne

De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt, zijn ronduit slecht. Dat geldt voor: C&A, Coolcat, G-Star, McGregor, MEXX, Scotch & Soda, Suitsupply, The Sting en WE Fashion

Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep hebben vanaf augustus 2015 onderzoek gedaan in fabrieken in Zuid-India. Lokale onderzoekers spraken met 150 arbeiders die werken bij tien fabrieken waar Nederlandse merken kleren laten maken, 15 arbeiders per fabriek. Ook spraken ze uitgebreid met leden van vakbonden en maatschappelijke organisaties (ngo's) die zich inzetten voor menswaardige arbeidsomstandigheden en opkomen voor de rechten van de mensen die onze kleding maken.

Foto actie FNV

Hongerloon

Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. Dat en meer blijkt uit het onderzoek "Uitgekleed-Aangekleed" van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. 1

Logo Landelijke India Werkgroep Maar liefst 53 van de 150 geïnterviewde arbeiders verdienen minder dan het minimumloon en krijgen dus minder betaald dan de wet voorschrijft. Gemiddeld verdienden de arbeiders per maand net 100 euro, waarvan door allerlei boetes vaak nauwelijks 90 euro overblijft. Dat is ongeveer een derde van een leefbaar loon. Volgens de "Asia Floor Wage" bedraagt een leefbaarloon voor arbeiders in India 256,53 euro. De meeste arbeiders kunnen van hun loon een gezin niet goed onderhouden. Eten en onderdak, meestal een éénkamerwoning zonder kraan en met een gedeeld toilet buitenshuis, zijn de grootste kosten. Bijna iedereen zou gezonder en gevarieerder eten willen kopen, maar kan dat niet vanwege het lage loon.

Logo Landelijke India Werkgroep Tara Scally, woordvoerder Schone Kleren Campagne: Deze vrouwen werken zich elke dag uit de naad voor een hongerloon. In Nederland kunnen we deze vrouwen en meisjes steunen en helpen voor zichzelf op te komen. Laat via onze petitie weten dat deze uitbuiting moet stoppen en vraag om schone kleren als je gaat shoppen.2

Achterstelling en overbelasting vrouwen

Als arbeiders moeten overwerken, is dat verplicht werk waarbij het fabrieksmanagement het niet zo nauw neemt met de regels. Het overwerk wordt door de managers vooral ingekleed met het argument van het 'inhalen van verloren tijd', wanneer de arbeiders onrealistische doelstellingen niet hebben gehaald. Vooral vrouwen worden gedwongen tot dit onbetaald overwerk, voor mannen is het makkelijker om de extra uurtjes te weigeren. Daarnaast werken bijna alle fabrieken met een boete voor te laat komen.

In de onderzochte regio is 80 procent van de mensen in de kledingindustrie vrouw. Dit komt, omdat vrouwen passief gehouden worden en daardoor niet snel in opstand komen tegen het strenge regime van straffen dat door leidinggevenden wordt toegepast om de productie te verhogen. Naast hun werk in de fabriek moeten vrouwen het huishouden runnen en zijn daar per dag vijf uur aan kwijt. Er moet water, gas en boodschappen worden gehaald, gekookt worden, kinderen verzorgd, het huis op orde brengen en de was doen. De gemiddelde werkdag in de fabriek is negen uur. Daar komt nog tussen een half en twee uur reistijd bij. Als gevolg hiervan is er amper tijd voor slaap en ontspanning, met als gevolg dat veel vrouwen overbelast zijn.
Veel fabrieken hebben een crèche, maar alle fabriekscrèches weigeren baby's. Kinderen kunnen terecht vanaf twee tot vier of vijf jaar. Maar dan wel pas als de moeder langer bij de fabriek werkt. Vrouwen die zwanger zijn, worden gedwongen ontslag te nemen, omdat de fabrieksleiding vindt dat ze te langzaam werken en te vaak moeten pauzeren. Als de kinderen dan ouder zijn, mogen de vrouwen weer terugkomen.

Representatief

In de fabrieken wordt kleding gemaakt voor de Nederlandse merken C&A, Coolcat, G-Star, McGregor, MEXX, Scotch & Soda, Suitsupply, The Sting (Mills Brothers, Hallinger) en WE Fashion. Dat deze merken naar voren zijn gekomen, is toeval. Merken verstrekken geen informatie over waar hun kleding wordt gemaakt. Dus om tot tien fabrieken te komen waar geproduceerd wordt voor Nederlandse merken, vroegen onze onderzoekers bij meerdere fabrieken rond tot ze beet hadden. De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor de arbeidsomstandigheden in India. Alle merken die in India kleding laten maken, krijgen dus te maken met de beschreven problemen in het rapport.

Gerard Oonk, directeur Landelijke India Werkgroep: We verwachten van kledingbedrijven dat ze een concreet plan maken voor een leefbaar loon voor alle arbeiders én dat hun inkoopprijs het voor leveranciers mogelijk maakt een leefbaar loon te betalen. De overheid moet stevige afspraken met alle kledingbedrijven maken dat dit ook gebeurt en er voor zorgen dat productielocaties openbaar worden gemaakt.

Genoeg te doen dus.

 


1 Zie: http://www.indianet.nl/pdf/Uitgekleed-Aangekleed.pdf (terug)
2 Zie: http://schonekleren.nl/petitie (terug)