Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Een andere kijk op de politieke economie - het 1 mei komitee

Neoliberale dictatuur

In 1996 publiceerde een groep mensen "die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden" de eerste 1 mei krant. Daarna zijn er met een ijzeren regelmaat kranten en later digitale bulletins en samenvattingen verschenen met "informatie over de politiek-economische toestand in Nederland".

De groep vermeldt met enige nadruk geen deel uit te maken van "kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties". Vanuit die positie levert het comité kritische commentaren op het eenzijdige debat over het reilen en zeilen van de economie, bedrijfsleven en overheid. Daarbij wordt gebruikgemaakt van "gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen" (bronnen) die vaak in de vorm van grafieken en andere overzichten bewerkt worden. Daarvan hier twee voorbeelden uit het bericht van 17 november 2016.

Bezuinigingen

In de laatste zes jaar is er in Nederland voor 50.400 miljoen euro bezuinigd. Met loonstops, kortingen, snijden in voorzieningen en lastenverzwaringen heeft de regering onze koopkracht aangetast en daarmee de economie zwaar afgeknepen.
Maar "sorry" is niet genoeg. Dit wanbeleid mag zich niet herhalen.

Grafiek

Investeringen

Het is hard nodig dat er meer geïnvesteerd wordt in Nederland. Om de economie in stand te houden. Beter nog, opdat er meer en meer lonende banen komen. Maar de bedrijven voeren hun investeringen niet op. En de regering verdomt het ook. Ze maken zich schuldig aan onderbesteding.
Zelfs investeren in de bevolking met verbeterd onderwijs en gezondheidszorg wordt geweigerd. Tegen alle internationale adviezen in, zoals zelfs die van IMF en Oeso.
Nederland en Duitsland zijn de enige landen ter wereld met een regering die de stompzinnige politiek voert van onderbesteding. Om de staatsschuld te verminderen en een begrotingsoverschot te kweken. Terwijl die overheid zelf nagenoeg gratis geld kan lenen, bij een looptijd van meer dan tien jaar.
Dit is wanbeleid ten koste van een beter leven voor de bevolking.

In plaats van verhoging van de koopkracht wordt steeds verder in de loonkosten gestegen. Hoe de komende regering er ook uit zal zien, ze staat nu al onder druk van de bedrijven en de volgzame ambtenaren om door te gaan met de wereldwijde concurrentie op verlaging van loonkosten.

Grafiek

Naast de al extreem hoge flex arbeid krijgen komende generaties steeds rottiger minibaantjes. Regering, parlement en ondernemers hebben ons verarmd. Lieten ons de afgelopen jaren bloeden voor de mislukte financiële avonturen van geldschieters.
Dat mag zo niet doorgaan.
Voor verbetering van koopkracht en arbeidsvoorwaarden blijft dan alleen de vakbeweging over. Conclusie: versterk de vakbeweging, tot een standvastige, onafhankelijke kracht.