Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Kritiek op en afwijzing van TTIP nemen toe

Nu is het moment

Maurice Ferares

Drie jaar moeizaam onderhandelen over TTIP, zonder dat er enig resultaat op tafel ligt, toont aan iedereen die het wil zien dat het vrijhandelsverdrag een ongewenste zaak is. Het is zowel economisch als politiek een Amerikaans wangedrocht.

Zowel in Frankrijk als Duitsland nemen de leidende politici afstand van de voorgelegde uitgangspunten van het verdrag. In Nederland zeggen ze weinig tot niets.

Frankrijk

In Frankrijk zei president Hollande al op 3 mei 2016: "zoals de zaken er nu voorstaan, is Frankrijk tegen TTIP."
Diezelfde dag liet de Franse staatssecretaris van Handel, Matthias Fekt al weten: "Frankrijk zal nooit accepteren dat sleutelprincipes van onze economie, onze cultuur voor wederzijdse toegang tot overheidscontracten ter discussie worden gesteld."
Drie maanden later is de mening van de staatssecretaris niet veranderd. In tegendeel, op dinsdag 23 augustus jongstleden zei hij tijdens een uitzending van Radio France: "Frankrijk wil dat de Europese Unie ophoudt met onderhandelen over een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. (...) In september zal de Franse regering de Europese Commissie vragen de onderhandelingen over het TTIP verdrag te stoppen, omdat er in Frankrijk geen politieke steun meer voor is."

Duitsland

Ook in Duitsland moeten politici, daartoe gedwongen door de mening van de grote meerderheid van de bevolking, stelling nemen tegen TTIP.
In een interview in Der Spiegel van 27 augustus jongstleden zei de Duitse minister van Landbouw, Christian Schmidt, anders dan Angela Merkel een tegenstander van TTIP: "de Amerikanen hebben zich vergist door te denken dat concessies in de auto-industrie als lokkertje kunnen worden gebruikt." De volgende dag concludeerde de Duitse minister van Economische zaken, Sigmar Gabriel (SPD): "De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over TTIP zijn mislukt, alleen durft niemand dat te zeggen. In de drie jaar onderhandelen over de 27 hoofdstukken is over niets overeenstemming bereikt. De VS willen geen enkele concessie doen." (NOS teletext, 28 augustus 2016).

Nederland

En de Nederlandse bewindslieden, trekken die zich wat aan van de mening van de bevolking en van al die actievoerders tegen TTIP?
Minister van Buitenlandse Handel, Lilianne Ploumen (PvdA) heeft presentator Arjen Lubach schriftelijk de garantie gegeven dat het omstreden handelsverdrag TTIP geen gevaar vormt voor Nederlandse standaarden op gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn (VPRO-programma 2015 met Lubach, 28 augustus 2016). De minister had kennelijk niets gemerkt van de enorme weerstand die er in Nederland en de andere Europese landen bestaat tegen het ontbreken van 'mensenwelzijn' in TTIP.

Is niet nu het moment aangebroken om de Nederlandse regenten aan hun verstand te brengen dat het ernst is met het leven en welzijn van de Nederlandse bevolking en dat er geen genoegen zal worden genomen met TTIP? Is niet nu het moment bereikt voor de Nederlandse sociaaldemocraten in de regering en daarbuiten om het voorbeeld van hun Duitse en Franse geestverwanten te volgen en TTIP af te wijzen? Is niet nu het moment dáár voor de FNV om door stevige acties te laten blijken dat de voortzetting van onderhandelingen door Nederland over TTIP volstrekt uitgesloten is?

Fotomontage TTIP - Game Over