Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Een nieuwe propagandist voor TTIP

Opboksen tegen Russen en Chinezen

Maurice Ferares

Er heeft zich een nieuwe propagandist gemeld voor het vastgelopen handelsverdrag TTIP. En wel in de persoon van de vicevoorzitter van de Europese Unie, Frans Timmermans. Sociaaldemocraat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Nederland.

Foto jongen met bokshandschoenen Op een bijeenkomst van het wetenschappelijke bureau van de VVD, de Teldersstichting, op 3 september jongstleden (een uitstekende plek voor een socialist om politieke verklaringen af te leggen) zei Timmermans: "TTIP is niet alleen een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de VS, maar ook een alliantie van landen die dezelfde waarden van de liberale democratische rechtsstaat verdedigen en uitdragen.(....) TTIP is de enige manier om op te boksen tegen Rusland en China." (NU.nl, 9 september 2016)
Het is nogal kinderlijk wat Timmermans heeft gezegd. Zeker als we weten dat de vertegenwoordigers van landen die dezelfde waarden zouden aanhangen al drie jaar aan het onderhandelen zijn geweest en het over geen letter van de TTIP tekst eens zijn geworden. Daar kan Timmermans de Russen en Chinezen toch niet de schuld van geven.

Stapje terug in de tijd

De uitspraken van Timmers hoeven ons niet te verbazen, want in het verleden heeft hij soortgelijke dingen gezegd. Om dat te laten zien, even een stapje terug in de tijd.
December 2013, behandeling van de begroting van Buitenlandse zaken. Minister Timmermans aan het woord:
"Pieter de la Court, zoon van een Vlaamse immigrant, heeft een bestseller geschreven 'Interest Holland'. De kern van het geschrift dat geschreven is in het jaar 1662, was dat het Nederlands belang samenvalt in een driehoek van vrijhandel, vrede en de rule of law, het recht. Pieter de la Court verzette zich enorm tegen de gilden, want hij vond vrijhandel voor het Nederlandse volk een betere benadering. Dat is sindsdien op geen enkele manier veranderd. Het blijft een hoofdpunt voor de inzet van iedere Nederlandse regering." 1

Een kleine jongen

Het is niet juist dat door het moderne, kapitalistische land Nederland waarden in de wereld gehanteerd kunnen worden die praktijk waren in het vroeg kapitalistische, handeldrijvende Holland. Nederland is maar een hele kleine jongen op de wereldmarkt geworden en kan geen land tot vrijheid voor zijn handelswaar dwingen, zoals dat in de zeventiende eeuw kon. Dat is de essentie die ontbreekt in de redenering van de Nederlandse vicevoorzitter van de Europese commissie.

TTIP is niet in staat - als het al tot stand zou komen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is - om de Russen en Chinezen van de wereldmarkt te weren. Die bewering van Timmermans is een afgezaagd politiek praatje. TTIP is een Amerikaanse poging de Europese markt helemaal voor zijn goederen open te breken en al doende de economische heerschappij over Europe volledig te maken. Niet alleen om economische, maar vooral ook om politieke redenen, zou dat rampzalig zijn voor de hele Europese bevolking en in het bijzonder voor degenen die hun brood met werken moeten verdienen. 2

 


1 Handelingen vergaderjaar 2012-2013, vergadering 19-12-2012 - Buitenlandse Zaken. (terug)
2 Zie voor verheugend nieuws FNV: www.fnv.nl: fnv-wil-dat-ceta-niet-ondertekend-wordt-en-eist-openheid-over-tisa (terug)