Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Armoedebestrijding? Stop de samenwoonboete! Teken de petitie!

Stop de kostendelersnorm!

Bijstandsbond Amsterdam

Deze regering beweert dat zij de armoede wil bestrijden en de sociale cohesie wil bevorderen. De wetgeving die zij invoert getuigt echter van een tegenovergestelde ambitie. Naast meer werkloosheid door 'werken voor een uitkering', heeft deze regering de armoede verder bevorderd door ook een samenwoonboete in te voeren. Dit noemt zij de 'kostendelersnorm'.

Volgens de regering hebben uitkeringsgerechtigden die in hetzelfde huis wonen, te maken met lagere kosten en moeten zij maar gekort worden op hun uitkering. Als het aan de regering ligt, gaat de kostendelersnorm behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, ANW, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Het is duidelijk dat de regering geen idee heeft van de dagelijkse werkelijkheid van uitkeringsgerechtigden. De invoering in de AOW is uitgesteld na vele protesten maar in de andere uitkeringen is de kostendelersnorm wel ingevoerd.

Teken de petitie op petitie.nl

PinJa, ik teken de petitie

Toelichting

De enige kosten die door samen te wonen omlaag zouden kunnen gaan, zijn de huurkosten, maar omdat bij meerdere inkomsten op een adres de huurtoeslag lager wordt, is er in feite al een samenwoonboete. Andere kosten gaan door samen te wonen alleen maar omhoog; bijvoorbeeld de energierekening omdat er meer gedoucht en gekookt moet worden. Onderzoek heeft aangetoond dat het kunnen delen van kosten veel beperkter is dan staatssecretaris Klijnsma veronderstelt. Zie hier het onderzoek.

Voorbeeldgeval: wanneer een volwassene met een bijstandsuitkering bij zijn moeder inwoont die een AOW-pensioen heeft, wordt de bijstandsuitkering van het kind met 202 euro verlaagd. Als het aan de regering ligt wordt bij invoering van de norm in de AOW het AOW-pensioen van de moeder met 283 euro. Dit gezin gaat er dan in totaal 485 euro op achteruit! De regering heeft geen idee hoeveel 485 euro is voor zo een gezin.
Wat moet dit gezin dan doen volgens deze regering? Moet het kind maar verhuizen? Dat gaat niet omdat er niet genoeg sociale huurwoningen zijn. Bovendien; wie moet dan de mantelzorg voor de moeder op zich nemen? Een betaalde kracht? Als die er nog zijn, kan die moeder het niet eens betalen. Als het toch allemaal lukt; wat blijft er dan over? Twee eenzame sociaal ge´soleerde uitkeringsgerechtigden.

De samenwoonboete heeft bovendien een vernietigend effect op de economie en op de werkgelegenheid. Vrijwel alle uitkeringsgerechtigden besteden al hun inkomsten nog in dezelfde maand aan vaste lasten en dagelijkse boodschappen in de buurt. Dit geld wordt dus direct weer in de lokale economie gepompt wat weer goed is voor de lokale werkgelegenheid. Door de samenwoonboete wordt er, volgens cijfers van het ministerie, op termijn minstens 200 miljoen euro per jaar onttrokken aan de lokale economie en dat heeft weer directe gevolgen voor de lokale werkgelegenheid.

Zo wordt iedereen meegesleurd in de neerwaartse spiraal. Wij accepteren dit niet en willen deze asociale wetswijzigingen stoppen. Teken deze petitie. Het is nog niet te laat voor verzet! Geen kostendelersnorm in de AOW, bijstand en andere uitkeringen!