Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Het faillissement van V&D - en de bond adviseert

Tienduizend mensen de straat op geschopt

Maurice Ferares

Tienduizend slachtoffers van onbarmhartige kapitalisten. Dat velen tientallen jaren hun beste krachten aan het bedrijf hebben gegeven, speelt geen enkele rol. Dat ze bereid waren 5 tot 10 procent loonsverlaging te accepteren, heeft hen niet kunnen redden. Niemand heeft kunnen beletten dat de investeerders hun geld uit het bedrijf haalden.

Het was niet tegen een wet. De makers van de wetten hebben er wel voor gezorgd dat niets de ondernemers zou kunnen voorschrijven om rekening te moeten houden met de belangen van werknemers, als ze van plan zijn hun investering in een bedrijf ongedaan te maken. Maar de arbeiders zijn niet weerloos, ondanks dat de wet hen niet beschermt.

Niets doen

Vakbonden en politieke partijen met actieve en principiële leiders kunnen heel veel bereiken, wanneer ze voor hun taak berekend zijn. Helaas is dat momenteel zelden het geval. De ervaring de laatste maanden, opgedaan in de affaire van V&D, toont dat de vakbondsleiders niet willen optreden voor hun leden. Ze zijn zo ingebakken in het 'legale' overleg met de ondernemers en de regeringsinstanties dat ze zich niets anders kunnen voorstellen. Hier een citaat uit een tekst van FNV Handel, 1 januari 2016:

"Faillissement, wat nu te doen??
V&D heeft gisteren een uitgebreide Q en A [vragen en antwoorden] verspreid aan de medewerkers met veel informatie over wat er nu op stapel staat. Daarnaast organiseert V&D in samenwerking met het UWV vanaf 8 januari op alle locaties informatiebijeenkomsten. FNV Handel heeft de indruk dat de samenwerking tussen V&D en het UWV goed verloopt en raadt alle werknemers aan deze bijeenkomsten te bezoeken. Het is niet nodig om vóór die bijeenkomsten zelf al iets te ondernemen. Op de website van FNV is veel algemene informatie te vinden over je rechten en plichten bij een faillissement."

Terwijl het op dat moment al vrijwel zeker was dat V&D in de huidige vorm een faillissement tegemoet ging, wist de FNV niets anders te melden dan dat de samenwerking van de werkgever met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) goed verliep. Dat was alles wat de vakorganisatie haar leden te melden had en dat betekende: 'jongens en meisjes, het wordt een sociale uitkering voor jullie'.
Geen woord over actie om de werkgelegenheid voor tienduizend mensen in stand te houden. De ondernemers beslisten dat het afgelopen was en de vakbond legde zich daar zonder enige strijd bij neer. Aangeraden werd vooral zelf niets te doen.

Bezetten

Wat had de vakbond wel moeten doen? Zodra bekend was hoe het erbij stond met V&D had de FNV haar leden moeten oproepen alle bedrijven te bezetten. De bond had leiding moeten geven bij de verkiezing door alle personeelsleden van een nieuwe bedrijfsleiding en de oude de toegang tot de bedrijven ontzeggen. Met die nieuwe bedrijfsleiders zouden direct onderhandelingen gevoerd moeten worden over de arbeidsvoorwaarden van het personeel en de verdere gang van zaken in de bedrijven. Een degelijke succesvolle oplossing zou in het hele land groot enthousiasme en sympathie tot gevolg hebben gehad zowel voor de actievoerende werknemers als voor de vakbeweging.

Utopische onzin? Dagdromerij? Geenszins. Het zou tienduizend mensen hoop hebben gegeven op een zeker bestaan en een voorbeeld zijn geweest voor hen die op het punt staan ontslagen te worden.

Naschrift - Meer dan twee miljoen

Het gebeurt niet vaak dat wij een bericht van De Nederlandsche Bank (DNB) overnemen. Dit is een uitzondering, omdat het over meer dan twee miljoen Nederlanders gaat (RTL Nieuws, 25 februari 2016):

"Het gaat in werkelijkheid nog slechter met de arbeidsmarkt dan het cijfer van 600.000 werklozen doet vermoeden. Behalve de geregistreerde werklozen zijn er ook nog een miljoen mensen op zoek naar meer uren, bijvoorbeeld parttimers en zzp'ers. Daarnaast is nog een legertje van een half miljoen mensen die de zoektocht naar een baan officieel hebben opgegeven, maar nog wel zouden willen werken. Zij solliciteren ook op vacatures en dat legt extra druk."

Ging het niet veel beter met de Nederlandse economie volgens premier Rutte. Bevestigd door de ministers Asscher en Dijsselbloem en de hoge borst van Diederik Samsom met het herhaaldelijk verteld verhaal over de mooie resultaten die, dankzij de deelname van de PvdA aan de regering, zijn bereikt? De ruim twee miljoen mensen waarover de DNB spreekt, kunnen ze niet bedoeld hebben. Laatste vraag: Wat doet de regering voor de 8.000 van de 12.000 thuisverzorgers die door hun failliete baas op straat komen?