Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Bijstandsbond Amsterdam - veertig jaar actief

Tijd om feestelijk door te gaan

Piet van der Lende

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond veertig jaar. En als extra heugelijk feit: de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan twintig jaar. Dat gaan we vieren in een feestweek van 16 tot en met 22 mei! Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. Plaats: Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. 1

Logo Euromarsen Op 26 mei 1976 werd de bond opgericht. De huidige "Bijstandsbond Amsterdam" die daaruit voorkwam, maakt sinds 1996 deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties: de Euromarsen. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond 20 mei vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken, een hapje en een drankje. Op de zaterdag en zondag vindt de halfjaarlijkse coördinatievergadering van de Euromarsen plaats, ook in het Nelson Mandela Centrum.

Niet ongemerkt

Veertig jaar geleden werd op initiatief van en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen jaren onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd. Zelfstandig en in samenwerking met anderen. Van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid. Deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede. En niet te vergeten, de bond hield een spreekuur, waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan.

Cartoon Lopend Vuurtje De Bijstandsbond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar, zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder, waar andere instanties het laten afweten.
Mede dankzij de inspanningen van de Bijstandsbond zijn de praktijken rond tegenprestatie en dwangarbeid aan de kaak gesteld. Zo realiseerde de bond bijvoorbeeld de gemeentelijke aanpassingen van de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 van kracht is.
Alle reden het veertig jarig bestaan van de bond niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Wel groots vieren en de resultaten van veertig jaar belangenbehartiging en strijd voor bijstandsgerechtigden en andere minima onder de aandacht brengen. Dat gebeurt door de uitgave van een boek, door een tentoonstelling en een manifestatie. Dit project past in onze niet aflatende strijd tegen de stigmatisering en koeionering van werklozen en bijstandsgerechtigden. 2

Tentoonstelling

Veertig jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Dat is de Bijstandsbond. Dat wordt getoond door veertig overzichtsbladen, samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar één. Daarop zijn pamfletten, foto's, stickers, affiches, logo's en ander illustratiemateriaal aangebracht. Ze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. En zijn daar overdag te bezichtigen.

Symposium

Op 18 mei wordt de feestweek geopend met een symposium over veertig jaar belangenstrijd, de hoogte- en dieptepunten en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter?
Aan het begin van het symposium, 10.30 uur, presenteert Anke van der Vliet het jubileumboek, waarvan ze het eerste exemplaar zal aanbieden aan Paul Scheerder van het Leefkringhuis. Anke is al veertig jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de vereniging Cliëntenbelang in Amsterdam.
In het ochtenddeel dat om 11.00 uur begint, vindt over 'toen en nu' een forumdiscussie plaats. Daaraan nemen deel:

  • Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond.
  • Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond.
  • Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid FNV uitkeringsgerechtigden.
  • Mark van Hoof, advocaat.
  • Patrick Hartwig, voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middagdeel van het symposium, vanaf 14.00 uur, zal over de toekomst gaan. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen en ons erder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden?
Deelnemers:

  • Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht, Groningen.
  • Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden.
  • Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond.
  • Jaap de Bie, organizer FNV op Schiphol.
  • Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympathisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie om alle opgedane contacten uit te nodigen. Hopelijk wordt het een waardige en feestelijke reünie.


1 www.nelsonmandelacentrum.com - telefoon: 020-6242306/4288825. (terug)
2 Voor meer informatie: bijstandsbond.blogspot.com, Piet van der Lende, , Anke van der Vliet, , Jacques Peeters, , telefoon: 020-6181815 (terug)