Welkom
Ingezonden
Solidariteit

Veertiende "Work hazards" conferentie, 27-29 mei 2016 in Rotterdam

Veilige en gezonde arbeid

Voor de veertiende maal organiseert het European Work Hazards Network een internationale conferentie over diverse arbeidsgerelateerde veiligheids- en gezondheidsonderwerpen. Na de conferenties in Riga (Estland) en Bologna, twee keer (Italië) heeft nu het Nederlandse comité de organisatie van de conferentie opgepakt.

De conferentie vindt plaats op vrijdag 27 mei, 09.00 uur tot en met zondag 29 mei, 12.00 uur in congrescentrum Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. Voertaal Engels, centraal thema: “Empowerment of workers and experts in Health and Safety at the shopfloor”.

Programma

Voorafgaande aan de plenaire openingsbijeenkomst op vrijdagavond half zeven, 27 mei, met binnenlandse en buitenlandse sprekers zijn er die vrijdag overdag: infomeetings, bezoeken bij bedrijven en de vakbondsafdelingen aldaar.
Op zaterdag 28 mei zijn er onder andere drie sessies van verschillende workshops over veiligheids- en gezondheid in relatie met arbeidssituaties. Na een 'social event' op zaterdagavond volgt op de zondagmorgen de afsluitende plenaire bijeenkomst.

Zie voor meer informatie over de verschillende onderdelen van het programma, de kosten van hotel, maaltijden enzovoort: www.ewhn2016.org - contact Stichting Netwerk

Zie voor eerdere conferenties: website Solidariteit (blad) - nummer 65, januari 1995; nummer 93, november 1999 en nummer 100, maart 2001.

Logo European Work Hazards Network