Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Herdenking atoomaanvallen Japan 1945

Hiroshima - "Verbod op kernwapens gaat er komen"

PAX 1

In Japan wordt dit weekeinde herdacht dat 71 jaar geleden de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki plaatsvonden. Al lijkt het er soms op dat politici weinig geleerd hebben van de enorme invloed die de gruwelijke ontploffingen hebben gehad, PAX ("Vrede. Wie durft?") is voorzichtig positief over een mogelijk wereldwijd verbod op kernwapens.

Op 6 Augustus 1945 viel de Amerikaanse atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Drie dagen erna trof Nagasaki hetzelfde lot. Tienduizenden inwoners kwamen in enkele seconden om het leven. Meer dan 200.000 mensen stierven tijdens en na de atoomaanval op deze stad. PAX is aanwezig bij de officiële herdenkingsceremonie in Hiroshima en Nagasaki.

Foto verwoest Hiroshima

Goede hoop

Activiste Selma van Oostwaard hoorde voormalig 'hoge vertegenwoordiger ontwapening' van de Verenigde Naties, Sergio Duarte, zijn toehoorders afgelopen week een hart onder de riem steken. "Een verbod op kernwapens gaat er komen. Blijf erin geloven!", zei hij. Overlevenden van de aanslagen riepen wereldleiders op te beginnen met onderhandelingen over een verbod. Het is goed mogelijk dat daarmee in 2017 een begin wordt gemaakt. "In augustus vindt de laatste bijeenkomst van de Verenigde Naties plaats voor een wereldwijd verbod op kernwapens", vertelt Selma van Oostwaard. "We hebben goede hoop dat in deze vergadering een voorstel wordt gedaan om volgend jaar met de onderhandelingen te beginnen."

Ongeduld groeit

Het PAX burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens" leidde in april jongstleden tot een oproep van de Tweede Kamer aan de Nederlandse regering zich actief in te zetten voor de onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Inmiddels staat een meerderheid van de VN-lidstaten klaar om te beginnen met deze onderhandelingen. Van Oostwaard: "Het ongeduld onder de overlevenden en de jongere generaties om te komen tot een wereldwijd verbod groeit. Nederland zou zich moeten scharen achter de laatste wens van deze verdwijnende generatie in Japan en achter de urgente oproep van de meerderheid van landen die willen onderhandelen over nucleaire ontwapening."

Nooit meer

Dit weekeinde gedenken de overlevenden hun familie, vrienden, buren, klasgenootjes die zij bij de atoomaanvallen zijn kwijtgeraakt en bidden dat een dergelijke ramp nooit meer plaatsvindt. Er zijn nog steeds 15.850 kernwapens in de wereld, waarvan er 2.000 op scherp staan. PAX zet zich al jaren in voor een wereldwijd verbod op deze vreselijke bommen en blijft dat doen. Net zo lang tot het verbod er is.


1 Eerder, 5 augustus 2016, verschenen op http://nonukes.nl/hiroshima-verbod-op-kernwapens-gaat-er-komen/