Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Uitnodiging boekpresentatie en paneldiscussie, 21 april 2017 IISG

Bestaat de vakbeweging straks nog?

De vakbeweging staat onder druk. Van buitenaf vuren rechtse politici en opiniemakers hun giftige pijlen al sinds de jaren tachtig af op het instituut vakbond. De bond is ouderwets, beschermt alleen de belangen van oude, grijze mannen en hoort eigenlijk niet meer thuis in de moderne maatschappij.

Dit beeld is al zo vaak gebruikt dat heel veel mensen het zijn gaan geloven. Als het iedere dag in de krant staat of wijze mannen het op televisie zeggen, dan zal het toch wel waar zijn? Daar komt nog bij dat het door deze aanvallen en de dalende organisatiegraad ook intern rommelt. Bestuurders die naar eer en geweten de belangen van werknemers binnen het kapitalisme willen behartigen, kregen te maken met collega's en kaderleden die een agressievere aanpak voorstaan. Volgens hen moet er minder nadruk liggen op het poldermodel en de vakbeweging teruggaan naar haar roots, de tijd toen er voor ieder dubbeltje strijd werd gevoerd.

Tijd voor beide partijen, maar ook voor de goedwillende tegenstanders, om eens kennis te nemen van de roemruchte geschiedenis van 1,7 miljoen Nederlanders. Hoe vanuit het niets door kleine groepen strijd werd geleverd tegen de zesdaagse werkweek en de veertienurige werkdag. En tegen de dodelijke gevaren op het werk of de hongerlonen. Die strijd is gewonnen. De recente economische crisis heeft echter duidelijk gemaakt dat er nog veel te winnen valt. Het aandeel van de lonen en salarissen staat weer onder druk, mensen zijn bij duizenden als nutteloos aan de kant geschoven. Alleen een sterke vakbeweging kan weerstand bieden aan een kapitalisme dat nog steeds niet op de menselijke maat is toegesneden.

Titelpagina boek

Boek

Sjaak van der Velden, Broodnodig. 150 jaar geschiedenis van de Nederlandse Vakbeweging (Amsterdam University Press 2017). Een vernieuwde uitgave van Werknemers Georganiseerd.

Panel

Paul de Beer, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
Mariette Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator Dagelijks Bestuur FNV.
Matthias van Rossum, onderzoeker IISG, projectleider vakbondsgeschiedenis.
Sjaak van der Velden, auteur Broodnodig.
Lodewijk de Waal, oud-voorzitter FNV.

Gespreksleider: Wim Berkelaar.

Datum, tijd en plaats

Vrijdag 21 april 2017 16.00-18.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam (vanaf Centraal Station: bus 22, halte Veelaan; vanaf Station Zuid: bus 65, halte Veelaan).

Aanmelden: